датский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Используется, когда график выравнивается
图片中包含...
Billedet indeholder...
Используется при описании рисунков
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Интерпретация диаграммы
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Интерпретация графика
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Интерпретация графика
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Используется как комментарий под диаграммой
数字...表示...
Figur... viser...
Используется как комментарий под диаграммой
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Используется как комментарий под диаграммой
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Используется как комментарий под диаграммой