румынский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Используется, когда график выравнивается
L'immagine mostra...
Această imagine conţine...
Используется при описании рисунков
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Интерпретация диаграммы
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Forma graficului demonstrează că...
Интерпретация графика
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Интерпретация графика
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

L'immagine... rappresenta...
Figura...reprezintă...
Используется как комментарий под диаграммой
L'immagine... mostra...
Figura...arătând...
Используется как комментарий под диаграммой
Il diagramma... spiega...
Diagrama...exprimând...
Используется как комментарий под диаграммой
Il diagramma...rappresenta...
Diagrama...reprezentând...
Используется как комментарий под диаграммой