японский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafen viser et plateau ved niveauet...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Используется, когда график выравнивается
Billedet indeholder...
画像は・・・・を含んでいる。
Используется при описании рисунков
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Интерпретация диаграммы
Grafens facon demonstrerer at...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Интерпретация графика
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Интерпретация графика
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur... repræsenterer...
図・・・・は・・・・を表しています。
Используется как комментарий под диаграммой
Figur... viser...
図・・・・は・・・・を表している。
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... undersøger...
図・・・・は・・・・を説明している。
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... skildrer...
図・・・・は・・・・を示している。
Используется как комментарий под диаграммой