шведский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Используется, когда график выравнивается
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Используется при описании рисунков
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Интерпретация диаграммы
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Интерпретация графика
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Интерпретация графика
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Используется как комментарий под диаграммой