китайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Используется, когда график выравнивается
Billedet indeholder...
图片中包含...
Используется при описании рисунков
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Интерпретация диаграммы
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Интерпретация графика
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Интерпретация графика
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur... viser...
数字...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Используется как комментарий под диаграммой