греческий | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Используется, когда график выравнивается
Billedet indeholder...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Используется при описании рисунков
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Интерпретация диаграммы
Grafens facon demonstrerer at...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Интерпретация графика
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Интерпретация графика
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur... repræsenterer...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur... viser...
Το σχήμα... δείχνει...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... undersøger...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... skildrer...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Используется как комментарий под диаграммой