турецкий | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Используется, когда график выравнивается
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Используется при описании рисунков
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Интерпретация диаграммы
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Интерпретация графика
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Интерпретация графика
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Используется как комментарий под диаграммой
Το σχήμα... δείχνει...
... figürü ...'i gösteriyor.
Используется как комментарий под диаграммой
Το διάγραμμα... διερευνά...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Используется как комментарий под диаграммой
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Используется как комментарий под диаграммой