польский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Используется, когда график выравнивается
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Rysunek zawiera...
Используется при описании рисунков
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Интерпретация диаграммы
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Интерпретация графика
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Интерпретация графика
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Hình... minh họa...
Rysunek... przedstawia...
Используется как комментарий под диаграммой
Hình... thể hiện...
Rysunek... pokazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram...bada...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... mô tả...
Diagram... zobrazowuje...
Используется как комментарий под диаграммой