польский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Используется, когда график выравнивается
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Rysunek zawiera...
Используется при описании рисунков
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Интерпретация диаграммы
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Интерпретация графика
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Интерпретация графика
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... przedstawia...
Используется как комментарий под диаграммой
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... pokazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram...bada...
Используется как комментарий под диаграммой
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... zobrazowuje...
Используется как комментарий под диаграммой