румынский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Используется, когда график выравнивается
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Используется при описании рисунков
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Интерпретация диаграммы
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Интерпретация графика
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Интерпретация графика
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Используется как комментарий под диаграммой
Figure…showing…
Figura...arătând...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Используется как комментарий под диаграммой