венгерский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Используется, когда график выравнивается
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Используется при описании рисунков
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Интерпретация диаграммы
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Интерпретация графика
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Интерпретация графика
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой