польский | Фразы - Научные работы | Введение

Введение - введение

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Стандартное введение для эссе/научной работы
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Используется, чтобы представить специфику области предмета, на котором вы хотите сфокусироваться
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Стандартное введение при представлении темы
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Стандартное введение для ознакомления с хорошо-известной темой
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Wiele się mówi i pisze o...
Стандартное введение при представлении темы
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Przyjęło się twierdzić, że...
Стандартное введение при исследовании гипотезы, правильность которой обычно не вызывает сомнений, но с которой вы хотели бы поспорить
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
При развитии основной идеи ввдения и подведении к тому, о чем конкретно идет речь в вашей научной работе
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Развитие введения для описания того, что будет включено в вашу научную работу
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Stałym tematem w...jest...
Раскрытие основной темы
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Используется, чтобы подчеркнуть важность вашего исследования
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Предложение, содержащее информацию о сути вашего исследования, следует после вводной информации.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Praca ta bada przyczyny...
Предложение о цели вашего исследования
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Используется, чтобы представить современную точку зрения на выбранную тему
Amacımız ...
Naszym celem jest...
Используется, чтобы определить главные задачи исследования
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Используется, чтобы описать ваш метод и представить основной пункт исследования

Введение - Определение

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Z definicji... wynika...
Используется для определения конкретного слова
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Используется для определения конкретного слова
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Используется для определения конкретного слова
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termin...odnosi się do...
Используется для определения конкретного слова
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Используется для описания слова, имеющего конкретное значение, но оставляющего возможность собственной интерпретации
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна собственная интерпретация
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна собственная интерпретация
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
Используется для описания слова, для которого помимо зафиксированной дефиниции возможна собственная интерпретация
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна собственная интерпретация
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Вводная фраза, после которой можно привести поясняющий пример
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Należy podkreślić,...
Используется, чтобы обратить внимание на вашу дефиницию
Bizim odaklandığımız nokta ...
Skupiając się na...
Стандартный способ определения значения слова
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Используется, если определение слова дается в конце раздела
Demek istediğimiz şu ki ...
Mam na myśli, że...
Используется для более детального объяснения значения слова или иллюстрации значения на примерах
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Вводная фраза, после которой вы можете пояснить свою дефиницию
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Пояснение оснований для вашей интерпретации
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Используется при наличии двух различных примеров, сочетание которых может помочь при пояснении значения слова
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Используется в том случае, если дефиниция эксперта в вашей области находит несогласие среди других

Введение - Гипотеза

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Используется для презентации основной гипотезы
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Используется для презентации основной гипотезы
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Используется для презентации основной гипотезы
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Используется для презентации основной гипотезы
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Используется для презентации основной гипотезы
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Используется, чтобы представить свою гипотезу и сказать, что в целом вы изучаете
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Используется, чтобы представить факторы, относящиеся к вашему исследованию и гипотезе
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Используется как сслыка на чью-либо работу, соприкасающуюся с вашей