«surmata» на английском

FI

«surmata» перевод на английский

volume_up
surmata {глаг.}
FI

surmata [surmaan|surmannut] {глагол}

volume_up
surmata (также: lopettaa, tappaa, sammuttaa, raakata)
Toivokaamme, että se oli pelkästään onnettomuus, eikä sen tarkoituksena ollut surmata kaikkia lentokoneessa olevia.
Let us all pray that it was merely an accident and not something that was designed to kill all the people on board.
Jos esimerkiksi Orkneysaarten kalastajat radikaalistuisivat ja alkaisivat surmata ihmisiä kalojen lisäksi, kohderyhmäksi pitäisi valita heidät.
For example, if Orkney fishermen suddenly became radicalised and started to kill humankind and not just fish, then they should be targeted.
On humanitaarisen oikeuden vastaista tehdä täsmäiskuja ja surmata samalla myös viattomia siviilejä - vain muutaman laittomuuden mainitakseni.
It is against humanitarian law to make targeted assassinations accompanied by the killing of innocent civilians, to mention but a few.
surmata (также: tappaa)

финские примеры использования для "surmata"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishTämän on oltava tavoitteemme: että kukaan ei voi koskaan surmata missään päin maailmaa eikä mistään syystä toista ihmistä.
That should be our ambition: that nobody can execute any human being ever, in any part of the world, for any reason.
FinnishOn humanitaarisen oikeuden vastaista tehdä täsmäiskuja ja surmata samalla myös viattomia siviilejä - vain muutaman laittomuuden mainitakseni.
It is against humanitarian law to make targeted assassinations accompanied by the killing of innocent civilians, to mention but a few.
FinnishOn totta, että Tsetsenia on osa Venäjän federaatiota, mutta venäläisillä joukoilla ei ole laillista oikeutta surmata miehiä, lapsia ja naisia.
It is true that Chechnya is a part of the Russian Federation, but the Russian troops do not have the authority to legally massacre men, women and children.
FinnishHyvät kollegat, Euroopan unionin kansalainen aiotaan surmata, emmekä voi sulkea silmiämme siltä, että kaikkien kansalaisten tärkeintä ihmisoikeutta eli oikeutta elämään loukataan.
Ladies and gentlemen, a European Union citizen is going to be killed, and we cannot turn a blind eye to this violation of every citizen’s foremost right, the right to life.
FinnishRanska on aseistanut Sudanin, ja Belgia toimittaa aseita Kongon demokraattisen tasavallan itsevaltiaalle Joseph Kabilalle, jotta hän voi muun muassa surmata joukoittain opposition edustajia.
France has armed Sudan, and Belgium is supplying weapons to the autocrat Joseph Kabila in the Democratic Republic of the Congo, partly so that he can massacre the opposition.