«seurauksena» на английском

FI

«seurauksena» перевод на английский

volume_up
seurauksena {предлог}
EN
volume_up
seurauksena {postposition}

FI seurauksena
volume_up
{предлог}

seurauksena (также: yli, jälkeen, mukaan, vuoksi)
volume_up
after {предлог}
Sen seurauksena tehtiin kompromissi tarkistusten tiivistämisestä tai jättämisestä osittain pois.
After that there was a compromise to group these amendments or to withdraw some of them.
Nyt jotkut näistä naisista ovat pettyneitä, koska he ovat hoidon seurauksena saaneet kehoonsa myrkkyjä.
These days there are disappointed women who find that they have been poisoned after such treatment.
Toivonkin sydämestäni, että tämän päätöslauselman seurauksena viranomaiset alkavat tukea heitä enemmän.
Consequently, I fervently hope that that support will increase after and because of this resolution.
seurauksena (также: yllä, päällä, vuoksi, takia)
volume_up
on {предлог}
Sen seurauksena ehdotus palautettiin liikenne- ja matkailuvaliokuntaan.
As a result, the proposal was referred back to the Committee on Transport.
Sen seurauksena maitotuotteiden hinnat kohosivat pilviin.
As a consequence, we saw prices on dairy products simply go through the roof.
Sen seurauksena Brasilia ei ole niin kiinnostunut omasta asemastaan mantereella.
As a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.

финские примеры использования для "seurauksena"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishMiten korjata juridinen virhe, kun sen seurauksena on annettu kuolemanrangaistus?
How can judicial errors be rectified once the death penalty has been carried out?
FinnishTämän seurauksena 64 tarkistusta korvattiin yhdellä konsolidoidulla tekstillä.
This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
FinnishSen seurauksena Euroopan unionin maatalouspolitiikka on uudistettava kokonaan.
The upshot will be that European agricultural policy will need a complete overhaul.
FinnishTämän seurauksena komission jäsen McCreevy kutsuttiin parlamentin kuultavaksi.
The outcome was that Commissioner McCreevy was summoned to appear before the House.
FinnishOPS vahingoittaa hermostoa, ja sen seurauksena voi syntyä vakavia aivovaurioita.
OMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
FinnishSe on tehtävä selväksi, tai sitten perussopimuksesta on seurauksena vain kakofoniaa.
This must be made clear, or else it just becomes a cacophony about the treaty.
FinnishTämän seurauksena konflikti kärjistyi, ja Hizbollah käynnisti aseellisen toiminnan.
It aggravated the existing conflict, and unleashed the armed reaction of Hizbollah.
FinnishTämän seurauksena Tšekin ja Slovakian kansasta on tullut jälleen osa Eurooppaa.
Subsequently, the Czech and Slovak people once more became part of Europe.
FinnishKonfliktin seurauksena on kuollut ja haavoittunut satoja aseettomia siviilejä.
Hundreds killed and injured is the price paid by unarmed civilians for this conflict.
FinnishKuubalainen poliittinen vanki Orlando Zapata kuoli nälkälakon seurauksena.
Orlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
FinnishAlan valtavan kilpailun seurauksena on alkanut hintasota tietyillä osa-alueilla.
The enormous competition within the industry has led to a price war in certain sectors.
FinnishTällaisen lähestymistavan seurauksena esimerkiksi Puolalle annettiin alhaisempi raja.
This approach meant that countries such as Poland were allocated lower limits.
FinnishOn arvioitu, että tämän pelleilyn seurauksena EU:ssa menetetään yli 15� 000� työpaikkaa.
It is reckoned that this nonsense will cost a further 15 000 jobs across the EU.
FinnishViime viikolle suunnitellut tapaamiset peruutettiin vallankaappauksen seurauksena.
Following the coup d'état, meetings planned last week have been cancelled.
FinnishTämän seurauksena tyttölapsia hylätään ja tyttösikiöitä jopa abortoidaan.
This results in daughters being abandoned and even female foetuses being aborted.
FinnishVuosi 1996 katkaisi tämän kehityksen muutamien, valtaisien onnettomuuksien seurauksena.
In 1996 this trend was reversed, due primarily to several very large accidents.
FinnishHuumekauppa on johtanut väkivallantekoihin, joiden seurauksena on menetetty ihmishenkiä.
Drug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
FinnishKomission ilmoituksen seurauksena lakia tarkistettiin joulukuussa 2009.
Following the Commission's intervention, this law was amended in December 2009.
FinnishNiiden seurauksena tehtävä vaikeutuu, mikä on vastoin niiden tarkoitusta.
They have the effect of making the task more difficult, contrary to their objective.
FinnishTämän seurauksena Unkarin siipikarja-ala on menettänyt kaksi miljardia forinttia.
Consequently, this has caused a loss of 2 billion forints to the Hungarian poultry sector.