«riippumaton» на английском

FI

«riippumaton» перевод на английский

volume_up
riippumaton {прилаг.}
volume_up
riippua {глаг.}

FI riippumaton
volume_up
{прилагательное}

riippumaton (также: vapaa, itsenäinen)
volume_up
independent {прилаг.}
Riippumattomuuden takaamiseksi säätiön olisi oltava myös taloudellisesti riippumaton.
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
Me halusimme riippumattoman keskuspankin ja meillä on riippumaton keskuspankki.
We wanted an independent Central Bank; we have an independent Central Bank.
Riippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
riippumaton (также: avoin, ilmainen, joutilas, vapaa)
volume_up
free {прилаг.}
Vapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Vapaa, riippumaton ja monipuolinen joukkotiedotus on perusoikeus.
A free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Itävalta on vapaa, riippumaton ja täysivaltainen kansakunta.
Austria is a free, independent and sovereign country.
riippumaton (также: ehdoton, täydellinen, absoluuttinen, rajoittamaton)
volume_up
absolute {прилаг.}
Riippumaton itsevaltainen pankki, mikä tavaton uudistus kansainvallan historiassa!
The sovereign Bank with absolute power: that really is an extraordinary innovation in the history of government of the people!
riippumaton (также: itsenäinen)
volume_up
maverick {прилаг.}
riippumaton (также: sitoutumaton)
volume_up
uncommitted {прилаг.}

финские примеры использования для "riippumaton"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishTästä mietinnöstä käytävässä keskustelussa on keskeistä käsite "riippumaton" .
At the core of the debate on this report is the notion of "independence' .
FinnishTyöttömyydellä on myös kriisistä riippumaton merkittävä rooli.
In addition, unemployment also plays a major role independently of the crisis.
FinnishSihteeristö voisi myös olla erillinen, riippumaton oikeushenkilö.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
FinnishEhdotamme, että tuotantomääristä riippumaton tuki otetaan käyttöön asteittain.
FinnishSe on tietenkin riippumaton, mutta olemme kaikki sitä mieltä, että lopputulos on myönteinen.
Of course, it is sovereign but we all believe that the outcome of the game will be positive.
FinnishTuottamuksesta riippumaton vastuu merkitsee, ettei syyllisyydellä ja piittaamattomuudella ole merkitystä.
Objective liability - that means that neither blame nor negligence are relevant.
FinnishTavoitteiden saavuttamiseksi lentoturvallisuusviraston tulee olla mahdollisimman riippumaton.
To achieve these goals the Aviation Safety Agency must function as independently as possible.
FinnishKumiset tartuntapinnat ja käyttäjän kätisyydestä riippumaton muotoilu tekevät käytöstä nautinnollista.
Easy to hold side grips and a contoured shape allows comfortable use in either hand.
FinnishEnsimmäinen niistä on tuotantomääristä riippumaton tuki, joka on eittämättä uudistuksen ydin.
The first is decoupling. This is without doubt the core of reform.
FinnishEnsiksikin sitä, että viraston on oltava avoin ja riippumaton.
Secondly, it must equally represent the worlds of sport and government.
FinnishSeitsemännellä puiteohjelmalla luodaan vapaa, riippumaton ja motivoitunut eurooppalainen tutkija.
Hence the idea of motivating researchers so as to motivate research.
FinnishKomission ehdotuksen heikoin kohta on tuotannosta riippumaton tuki.
The main problem with the Commission's proposal is decoupling.
FinnishJokaisella valtiolla on oltava riippumaton oikeus tehdä nämä valinnat kaikkine seurauksineen.
It must be the sovereign right of each country to make these choices, with all their implications.
FinnishYlivoimainen, käyttäjän kätisyydestä riippumaton käyttömukavuus.
Superior comfort that’s designed to fit your right or left hand.
FinnishKumiset tartuntapinnat ja käyttäjän kätisyydestä riippumaton muotoilu.
FinnishIstuvan tuomarin on pystyttävä antamaan riippumaton tuomio.
A sitting judge should be able to administer justice independently.
FinnishJotta poliisivoimat olisivat vahvat, tarvitaan vahva ja rehellinen oikeusjärjestys sekä riippumaton oikeuslaitos.
Strong police forces need a strong and honest Rule of Law and judicial independence.
FinnishOn selvää, että tutkintaelimen on oltava riippumaton.
The independence of the investigative body is an obvious requirement.
FinnishTavoitteenamme on vahva ja riippumaton Puola vahvassa Euroopassa.
FinnishEdelleen meillä pitää olla sukupuolesta riippumaton työnarvostus.