«maaseutu» на английском

FI

«maaseutu» перевод на английский

volume_up
maaseutu {имя существительное}
FI

maaseutu {имя существительное}

volume_up
maaseutu (также: valtio, maa)
volume_up
country {имя существительное}
Olen tässä mielessä maani edustajana tyytyväinen siihen, että maaseutu otettiin erityisesti huomioon uuden tavoitteen 2 puitteissa.
In this respect, as a representative of my country, I welcome the special consideration given to rural development under the new Objective 2.
Toiset maat edistävät kulttuurimatkailua, toiset taas maaseutu-, aurinko-, ranta-, urheilu-, liike-, nuoriso- tai ikäihmisten matkailua.
Some countries promote cultural tourism, others promote rural tourism, good weather, beaches, sport, business tourism or tourism for children or older people.
Kumppanuudet eri maiden välillä ovat hyvin tärkeitä, kuten ovat itse asiassa kumppanuudet eivät vain maiden välillä vaan myös maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä.
Partnerships between different countries are so important, as indeed are partnerships not only between countries but between rural and urban links.
maaseutu (также: maalaismaisema, maaseudun väestö)
volume_up
countryside {имя существительное}
Arvoisa puhemies, Ison-Britannian maaseutu on täysin sekasorron vallassa.
Mr President, the British countryside is at the moment in total crisis.
Haluammeko, että Euroopan maaseutu muuttuu autiomaaksi?
Do we want the countryside of Europe to become a desert?
Tšekin maaseutu herää henkiin raikkaina kevätväreinä tässä maksuttomassa Windows-luontoteemassa.
The Czech countryside comes alive with fresh spring colors in this free nature theme for Windows.
maaseutu
volume_up
rural area {имя существительное}
Teidän monen kirjava tavoitteenne ei miellytä minua, maaseutu jää luultavasti liian vähälle.
I do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.

финские примеры использования для "maaseutu"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishEi pidä paikkaansa, että maaseutu ja rakennerahastot saisivat enemmän kuin aiemmin.
It is not true that rural areas and the Structural Fund are getting more.
FinnishEuroopassa on myös maaseutu- ja vuoristoalueita, jotka kärsivät autioitumisesta.
It also has rural and mountainous areas affected by desertification.
FinnishJos jaan Guizhoun kaupunki- ja maaseutualueisiin, Guizhoun maaseutu asettuu tuonne alas.
And if I split Guizhou into urban and rural, the rural part of Guizhou goes down there.
FinnishMeidän on kuitenkin pyrittävä maaseutu- ja kaupunkialueiden tasapainoiseen kehittämiseen.
However, we must remember to strive for balanced development of rural and urban areas.
FinnishHuomattava on myös toiminnallisuuden asteittainen elvyttäminen eräillä maaseutu- ja kaupunkialueilla.
The progressive redynamization of certain rural and urban zones is also noteworthy.
FinnishMaaseutu muodostaa yli 80 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja 25 prosenttia väestöstä asuu siellä.
Rural areas make up over 80% of the EU' s territory and 25% of the population live in them.
FinnishMaaseutu- ja kaupunkialueiden erot ovat vieläkin suuremmat.
If we compare rural and urban areas, these disproportions are even greater.
FinnishOn käsin kosketeltavissa, että niiden maaseutu tarvitsee kehittämistä.
It is palpably obvious that rural areas there need development.
FinnishMonissa jäsenvaltioissa maaseutu rappeutui jatkuvasti jo ennen kriisin puhkeamista.
Even before the crisis broke, a large number of Member States had to face continual decline in rural areas.
FinnishMaaseutu kattaa 90 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja yli puolet siitä on maatalouskäytössä.
Rural areas account for 90% of the EU's territory, and more than half of these are involved in farming.
FinnishKoska he tekivät kaiken työn, sekä Guadalcanalin maaseutu että sen kaupunkialueet ovat nyt pysähdyksissä.
As they did all the work, Guadalcanal is now at a standstill in both rural and urban areas.
FinnishNämä säännöstelyt pahenevat, kunnes maaseutu on tukahdutettu.
This rationing will get worse until the farmers are suffocated.
FinnishKaikkialla Euroopassa maaseutu köyhtyy ja kadottaa elinvoimaansa, kun taas kaupunkialueet rikastuvat.
All over Europe we are seeing rural areas getting poorer and losing vitality and urban areas getting richer.
FinnishMaaseutu on muutakin kuin maanviljelyä ja matkailua.
FinnishNäiden väestöryhmien suuri enemmistö asuu maaseutualueilla ja suojissa (sekä maaseutu- että kaupunkialueilla).
A large majority of these communities live in rural areas and in shelters (in both rural and urban areas).
FinnishMe haluamme ja meillä on oltava elävä maaseutu.
FinnishSamalla tavoin tavoite 5b, johon kuuluvat maaseutu- ja saaristoalueille maksettavat tuet, sisällytetään tavoitteeseen 2.
Equally, Objective 5b - which covers rural and island areas - is to be absorbed into Objective 2.
FinnishSuuren padan, jossa on sekaisin kaupunkeja, teollisuusalueita sekä maaseutu- ja merialueita koskevia kysymyksiä.
A huge cauldron containing urban issues, industrial zones, rural areas and maritime facades, all pell-mell.
FinnishEurooppalainen maaseutu tarvitsee tulevaisuudessakin toimivan maatalouden säilyttääkseen elinvoimaisuutensa ja monimuotoisuutensa.
Rural Europe will need viable agriculture in the future to preserve its vitality and diversity.
FinnishAlueellista koheesiota onkin mahdollista lisätä yhdenmukaistamalla maaseutu- ja kaupunkialueiden työllisyysrakenteita.
It is possible to increase territorial cohesion, therefore, by aligning rural and urban employment structures.