«läntinen» на английском

FI

«läntinen» перевод на английский

volume_up
läntinen {прилаг.}

FI läntinen
volume_up
{прилагательное}

läntinen (также: länsimainen, länsi-)
volume_up
western {прилаг.}
Piikkimakrillin läntinen kanta on taloudellisesti merkittävin EU:n vesillä.
In economic terms, the western stock of horse mackerel is the most important in EU waters.
Nämä läntinen ja itäinen merirajakeskus sijaitsevat Espanjassa ja Kreikassa.
These are the western and eastern Maritime Border Centres, situated in, respectively, Spain and Greece.
Arvoisa puhemies, läntinen politiikka Kosovon kysymyksessä on sama kuin avunanto murhaan.
Mr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
läntinen (также: länsimaalainen)
volume_up
west {прилаг.}
1900-luvun läntinen Eurooppa rakennettiin pitkälti sosiaalisille arvoille.
In the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
Samaan aikaan kun Euroopan unioni ja läntinen maailma ryhtyivät toimiin, nämä äärimmäisen rikkaat islaminuskoa tunnustavat valtiot ja hallitukset osoittivat suuren saituutensa.
While Europe and the West took action, those extremely wealthy nations, those multi-billionaire countries and regimes that profess Islam excelled in their parsimony.
Mikäli vankilaoloja todella pidettäisiin yhteiskunnan sivistyksen mittapuuna, läntinen maailma olisi todella kauhistuttavassa jamassa, kun otetaan huomioon Abu Ghraibin ja Guantánamon olot.
If prison conditions really were the measure of a society’s level of civilisation, then the West would be in a terrible state in view of situations such as Abu Ghraib and Guantanamo.
läntinen (также: lännenpuoleinen)
volume_up
westward {прилаг.}