«kiivas» на английском

FI

«kiivas» перевод на английский

volume_up
kiivas {прилаг.}

FI kiivas
volume_up
{прилагательное}

kiivas (также: kiihkeä, lämmitetty)
volume_up
heated {прилаг.}
The issue would cause a heated debate even in Parliament.
This heated debate shows that something is going on.
Viime viikolla Euroopan unionin rahoitustilanteesta käytiin ikävä ja kiivas keskustelu.
Last week's events, however, saw an unfortunate and heated debate on the financial situation of the European Union.
kiivas (также: palava, hehkuva, kiihkeä, intohimoinen)
volume_up
fiery {прилаг.}
A fiery, funny, powerful talk.
kiivas (также: liekehtivä, raivoisa, roihuava, leiskuva)
volume_up
flaming {прилаг.}
kiivas (также: kiihkeä, tulinen, kuuma, lämmin)
volume_up
hot {прилаг.}
kiivas (также: kiihkeä, raju, äkkipikainen)
volume_up
impetuous {прилаг.}
kiivas (также: äreä, ärhäkkä, äkeä)
volume_up
irascible {прилаг.}
kiivas (также: kiihkeä, raju)
volume_up
vehement {прилаг.}

финские примеры использования для "kiivas"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishVastustajien kiivas ääni ei saa peittää meidän ääntämme kuuluvista.
The shrill voice of the rejectionist must not be allowed to drown us out.
FinnishOnko tämä Turkin kiivas arvostelu Euroopan suuntaan oikeutettua?
Is this harsh criticism levelled by Turkey at Europe justified?
FinnishKaikki tämä on kiivas vetoomus eurooppalaisen militarismin puolesta ja ajaa samalla asekauppiaiden etuja.
All of this is a vibrant plea for European militarism, defending the interests of arms dealers.
FinnishNäiden tsetseenipakolaisten kiivas ja taistelunhaluinen syytös on ymmärrettävissä historiallisesti ja poliittisesti.
The fierce, belligerent indictment of these Chechen refugees, can be put in an historical and political context.
Finnish. - (FR) Arvoisa puhemies, edellinen keskustelu oli kiivas ja myös kiehtova, ja tämä sen sijaan perustuu enemmän yhteisymmärrykseen.
Mr President, the previous debate was passionate and also fascinating and this one is much more consensual.
FinnishToisen käsittelyn aikana pitämässäni viimeisessä puheenvuorossa oli tiukka sävy, koska aikaa oli vain minuutti ja kiivas keskustelu oli nopeatahtinen.
In my last speech, at second reading, I had a rather tough tone, due to the one-minute limit and the speed of a heavy debate.
FinnishMeillä Saksan liittotasavallassa alkoi julkisuudessa kiivas keskustelu turvallisuusmääräyksistä, laskeutumis- ja lähtökielloista, mustista listoista jne.
In Germany the accident triggered a fierce public debate on safety standards, landing and take-off bans, blacklists, etcetera.
FinnishHarvojen maiden järjestämät kansanäänestykset paljastivat, että kiivas julkinen keskustelu ja korkea äänestysprosentti johtivat moniin vastustaviin ääniin.
The referendums in the few countries that held one revealed that intense public debate and high turnout lead to many dissenting votes.
FinnishRyhmäni päätöstä, joka tehtiin eilen illalla yksimielisesti, edelsivät kiivas ja ankara väittely sekä voimakkaat erimielisyydet omissa riveissämmekin.
My group’s resolution, taken unanimously yesterday evening, was preceded by hard, tough debates and serious disagreements, even in our own ranks.
FinnishEmme saa vähätellä hallintotavan ja valkoisen kirjan lähestymistapaa, tämänpäiväinen kiivas keskustelu todistaa, ettei kyse ole mitättömistä aiheista.
Let us not underestimate the approach of governance and the White Paper. The intensity of your debate, today, proves that they are not trivial matters.
FinnishSe oli pitkä, kiivas ja vaikea taistelu, joka oli joskus täynnä ansoja, mutta se oli aina mielenkiintoinen, ja olen iloinen siitä, että olin siinä mukana.
It has been a long, arduous and difficult battle, sometimes strewn with obstacles, but it has always been an exciting one, and I am pleased to have been a part of it.
FinnishViime kesästä lähtien Moldovan hallitus on kieltäytynyt tapaamasta Transnistrian edustajia, ja meneillään on kiivas rajatarkastuksia koskeva kiista, johon on sotkeutunut myös Ukraina.
The Moldavian Government has refused to meet representatives of Transdnistria since last summer and a bitter fight is waging over border controls in which Ukraine has also been caught up.
FinnishEuroopan parlamentissa käyty kiivas keskustelu on rikastuttanut puheenjohtajavaltion luonnosta.
The intense debate conducted at the European Parliament has enriched the Presidency's draft and has ultimately meant that we have ended up with a draft that has everyone's support.