«joutua» на английском

FI

«joutua» перевод на английский

volume_up
joutua {глаг.}

FI joutua
volume_up
[joudun|joutunut] {глагол}

joutua (также: saada, edetä, hakea, saapua)
volume_up
to get [got|got] {глаг.}
Pienisilmäisiin verkkoihin saattaa joutua sivusaaliina muun muassa merilintuja.
Marine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
Kansalaiset eivät missään nimessä saa joutua siellä vaikeuksiin.
It is unacceptable for citizens to get into difficulty over there.
Saatat joutua hankkimaan päivityksen lisäosan valmistajan sivustosta.
You might need to go to an add-on manufacturer's website to get the update.
joutua (также: päästä, hankkiutua, mennä jhk)
volume_up
to get into {глаг.}
Saatat joutua hankkimaan päivityksen lisäosan valmistajan sivustosta.
You might need to go to an add-on manufacturer's website to get the update.
Kansalaiset eivät missään nimessä saa joutua siellä vaikeuksiin.
It is unacceptable for citizens to get into difficulty over there.
Pienisilmäisiin verkkoihin saattaa joutua sivusaaliina muun muassa merilintuja.
Marine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
joutua (также: täytyä, pitää, olla pakko, täytyä olla)
volume_up
to have to {глаг.}
Mutta yhtä kauheaa minusta oli joutua näkemään kaduilla harjoitettua väkivaltaa.
But at the same time, it was tragic to have to witness the extent of the street violence.
Loppujen lopuksi on nöyryyttävää joutua turvautumaan iskulauseisiin.
In the final analysis, it is humiliating to have to resort to slogans.
Voit ehkä joutua etsimään haluamaasi varmennetta kansioista.
You might have to search through the folders to find the certificate you're looking for.

финские примеры использования для "joutua"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishElämää ja kuolemaa koskevissa kysymyksissä ei saisi joutua tekemään valintoja.
In matters of life and death, it should not be a case of having to make choices.
FinnishTämä on asia, jota saatamme joutua tarkastelemaan aikanaan, jos ongelmia ilmenee.
That is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
FinnishTällaisin suuntaviivoin emme voi joutua kovin pahasti harhateille tänä vuonna.
With this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
FinnishJos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimen asetuksia.
If you still see the error message, you might need to change the router settings.
FinnishKomissio ei nyt kuitenkaan voi joutua yksin vastaamaan menettelynsä seurauksista.
But the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
FinnishNämä vastuulliset yritykset eivät nyt saa joutua uudestaan maksumiehen paikalle.
These responsible companies cannot now be allowed to pick up the bill again.
FinnishJos heitä ei löydetä, heidän kohtalonaan on joutua sotilaskomentajien seksiorjiksi.
If they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
FinnishYmpäristöä ei saa enää vahingoittaa, eivätkä eläimet saa enää joutua kärsimään.
The environment must no longer be damaged and animals must no longer be mistreated.
FinnishKukaan ei ollut koskaan ajatellut, että sellaista voisi joutua karjanrehuun.
Nobody had ever imagined that something like that would end up in cattle fodder.
FinnishJos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimesi asetuksia.
If you still see the error message, you might need to change your router settings.
FinnishBurman/Myanmarin kansa ei saa joutua maksamaan poliittisesta pattitilanteesta.
The people of Burma/Myanmar shall not pay the price of a political stalemate.
FinnishSaatat joutua kirjautumaan sisään Microsoft-tilisi käyttäjänimellä ja salasanalla.
You might need to sign in with your Microsoft account user name and password.
FinnishJos emme tee sitä, tietyt ihmisryhmät ovat vaarassa joutua riiston kohteeksi.
If we do not, there is the chance of certain groups of people being exploited.
FinnishTiedostoa etsiessäsi voit joutua selaamaan satoja tiedostoja ja alikansioita.
Browsing for the file might mean looking through hundreds of files and subfolders.
FinnishEmme saa antaa kyseisten maiden joutua Yhdysvaltojen painostuksen uhreiksi.
We must not allow them to become the victim of pressure from the United States.
FinnishJa nyt Women in Black -yhdistys on vaarassa joutua sulkemaan toimistonsa Serbiassa.
In Serbia, the centre of the 'Women in Black' is currently under threat of closure.
FinnishSen vuoksi se saattaa joutua kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden kohteeksi.
That being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
FinnishHe sanoivat, etteivät he halua joutua näissä asioissa toisen luokan asemaan.
They told me that they do not want some second-class status in these matters.
FinnishNe eivät halunneet joutua mukaan hakemistoon, mutta ne joutuivat sinne vasten tahtoaan.
They did not want to be included in it, but were included against their wishes.
FinnishSaatat joutua palaamaan edelliseen ohjainversioon kyseisen laitteen osalta.
You might need to revert to a previous version of the driver for that device.