«jonkin verran» на английском

FI

«jonkin verran» перевод на английский

EN
FI

jonkin verran {наречие}

volume_up
jonkin verran (также: jossain määrin)
Toinen jonkin verran ongelmia aiheuttava kysymys liittyy välivarastointiin.
Another issue, which is somewhat problematic, is that of intermediate storage.
Olin jopa jonkin verran yllättynyt autoteollisuudessa tehdystä edistysaskeleesta.
I was even somewhat surprised by the scale of the industry's undertaking.
Tämä tulee olemaan jonkin verran monimutkaisempaa kuin alun perin kuviteltiin.
That is going to be somewhat more complicated than people imagined at first sight.

финские примеры использования для "jonkin verran"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishJoskus asiasta täytyy tietää jonkin verran, jotta pääsee kiinni ongelman ytimeen.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
FinnishSelvästikin myös näiden toimivaltuuksien käytössä on jonkin verran toivomisen varaa.
Clearly there is something to be desired in respect of using those powers as well.
FinnishJätimme tänä aamuna jonkin verran liikkumavaraa uudelleenarviointilausekkeen ansiosta.
This morning, we left a few doors open with the help of the rendezvous clause.
FinnishSiksi olen nähnyt jonkin verran vaivaa sisällyttääkseni kaikki toimielimet mietintööni.
I therefore made a great effort to incorporate all the institutions in my report.
FinnishViimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin hillinneet innostusta jonkin verran.
However, the events taking place at the moment have sort of dampened the enthusiasm.
FinnishUuden pysyvän järjestelmän kehittämiselle on varattava jonkin verran aikaa.
A certain amount of time must be given in order to develop the new permanent system.
FinnishLähinnä Yhdysvaltojen tuen johdosta maan talous on kasvanut jonkin verran.
Mainly due to US aid, it has chalked up a certain amount of economic success.
FinnishUskon, että näihin kysymyksiin kannattaisi vastata, mutta se vaatisi jonkin verran aikaa.
I believe that these questions do deserve an answer, but for that you need time.
FinnishYksi tai kaksi englantilaista, Lordi Byron ja muita, tekivät jonkin verran asian hyväksi.
One or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
FinnishEikö eriävä terminologia tekisi täytäntöönpanosta jonkin verran monimutkaisempaa?
Would different terminology not make application slightly complicated?
FinnishAlkuviikon levottomuuksien jälkeen tilanne on jälleen jonkin verran rauhoittunut.
After the disturbances at the beginning of the week, the situation is now a little calmer.
FinnishYmmärtänette, että kuljetusyritykset tulevat tietysti esittämään jonkin verran kritiikkiä.
So you can understand why the transport operators are rather critical of that.
FinnishSiitä käydään tietysti jonkin verran keskustelua, ja myös meillä on muutamia huomautuksia.
There will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
FinnishTästä huolimatta esittelijä katsoo unionilla olevan jonkin verran toimivaltuuksia.
Nevertheless, the rapporteur still feels that the Union has certain responsibilities here.
FinnishIltapäivällä budjetin yhteydessä käsittelemme luultavasti jo jonkin verran toistakin osaa.
With the budget this afternoon we shall be talking a little about the second part.
FinnishKoska olen Ranskan hallituksen jäsen, uskoisin teidän olevan niistä jonkin verran selvillä.
I imagine that you know something of my views as a member of the French Government.
Finnishepävarmuustekijät aiheuttavat jonkin verran harhaisuutta ylöspäin.
euro area. The Governing Council also wishes to emphasise that potential output
FinnishKyse lienee ilmeisen herkästä aiheesta, joka vaatinee vielä jonkin verran tarkastelua.
This is evidently a highly sensitive subject which requires more study.
FinnishOn ilahduttavaa, että mielipiteet muuttuvat Yhdysvalloissa jonkin verran, vaikkakin hitaasti.
It is encouraging that there is a certain, albeit slow, shift in opinion in the US.
FinnishHaluaisin jonkin verran palata takaisin aikaan, jolloin teimme tämän vaikean päätöksen.
Let me take you back to the time when we took that difficult decision.