«johtamis-» на английском

FI

«johtamis-» перевод на английский

volume_up
johtamis- {прилаг.}

FI johtamis-
volume_up
{прилагательное}

johtamis- (также: johto-)
volume_up
managerial {прилаг.}

финские примеры использования для "johtamis-"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishNeuvostossa käsitellään myös yrityksen johtamis- ja valvontamenettelyjä.
The issue of 'corporate governance' (the governance of businesses) will also be addressed.
FinnishVaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin liittyvissä johtamis- ja organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava eturistiriidat.
Alternative investment fund managers should be managed and organised in such a way as to minimise conflicts of interest.
FinnishKomission täytyy tehdä lähitulevaisuudessa kaikkensa asianmukaisen johtamis- ja valvontajärjestelmän aikaansaamiseksi.
In the near future, the Commission will need to pull out all the stops in order to set up an efficient management and control system.
FinnishHaluaisin painottaa rakennerahastojen toteuttamista koskevien menettelytapojen yksinkertaistamista, etenkin johtamis- ja valvontajärjestelmiä.
I would like to stress the need to simplify the procedures for implementing the Structural Funds, especially management and control systems.
FinnishYhteiskunnalla itsellään on valtavasti osaamista, jonka heitämme hukkaan, ellemme ota kansalaisia mukaan Euroopan unionin johtamis- ja hallinnointiprosessiin.
Society is itself a vast repository of knowledge that we will be wasting if we do not involve the citizens in the process of leadership and governance of the European Union.
FinnishNoina hetkinä nähtiin toistan Euroopan keskuspankin taitavuus, hyvä johtamis- ja hallinnointikyky sekä kyky säilyttää riippumattomuuteen liittyvät kriteerit.
At that time - and I must insist on this - the European Central Bank displayed skill, good leadership and management and the ability to maintain the principles of independence.
FinnishTämä koskee tilien päättämistä, institutionaalisten johtamis- ja valvontaongelmien ratkaisemista, teknisen avun toimistoja sekä petosten ja korruption torjuntaa.
This applies to the closure of accounts, improving institutional management and control problems, the technical assistance offices and the fight against fraud and corruption.
FinnishEhkä tämä kuitenkin korostaa tarvetta arvioida EU:n hallintojärjestelmää Euroopan komission hallintojärjestelmän rinnalla, erityisesti johtamis- ja hallintojärjestelmää.
Perhaps, however, it highlights the need to review the EU management system along with that of the European Commission, especially the system of management and administration.
FinnishVastasitte siihenkin oikein hyvin: kyse ei ole komissiosta, jolla olisi paljon valtaa, vaan johtamis-, ohjaamis- ja organisointikykyisestä komissiosta, joka asettaa ensisijaisia tavoitteita.
You have also put it very well: it is not a question of the Commission having lots of powers, but of it being able to lead, guide, organise and establish priorities.
FinnishRakennerahastot ja niitä varten tarvittavat menettelyt ovat toinen asia kuin Leonardo-ohjelma, jossa johtamis- ja koordinointitehtävien tulee pysyä komissiolla.
The Structural Funds and the necessary procedures for the Structural Funds are one thing; Leonardo, in which the Commission must maintain its administerial and coordination duties is quite another.