«jakso» на английском

FI

«jakso» перевод на английский

volume_up
jakso {имя существительное}

FI jakso
volume_up
{имя существительное}

1. общее

jakso (также: kausi, kuukautiset)
volume_up
period {имя существительное}
Ratkaisevin on kuitenkin kauppaa seuraava kuuden kuukauden jakso:
However, the crucial time period here is the six months following purchase:
Pitkä jakso toimituskomissiona ei ole kenenkään etujen mukaista.
A long period with a caretaker Commission is in nobody's interest.
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8 Pro Packin.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8 Pro Pack.
jakso (также: kappale, lohko, leike, osasto)
volume_up
section {имя существительное}
Tarkistuksella 47 poistetaan koko jakso reaaliaikaisesta kalastuskiellosta.
Amendment 47 deletes the entire section on real-time closure of fisheries.
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Vihreän kirjan strategiaa koskevat jaksot eivät ole valitettavasti aivan samaa tasoa kuin se hieno analyyttinen jakso, joka aloittaa sen.
The Green Paper's section on strategy is unfortunately not up to the same standard as the excellent analytical section which precedes it.
jakso (также: ikä, aika, elinikä, vanhuus)
volume_up
age {имя существительное}
jakso (также: räjähdys, puhkeaminen, puuska, purkaus)
volume_up
burst {имя существительное}
jakso (также: osa, asennus, osamaksuerä, lyhennyserä)
volume_up
installment {имя существительное}
jakso (также: erä)
volume_up
instalment {имя существительное}
jakso (также: hyväksyminen, käytävä, osuus, etappi)
volume_up
passage {имя существительное}
Myös EU:n sisäistä ihmisoikeustilannetta kuvaava jakso, jossa ei anneta ollenkaan aihetta ottaa oppimestarin asennetta uusiin ehdokasvaltioihin, on kiinnostava.
The passage on the human rights situation within the EU is also interesting and gives the EU no cause whatsoever to take the moral high ground vis-à-vis new candidate countries.
jakso (также: kirous, purkaus, lumous, loitsu)
volume_up
spell {имя существительное}
jakso (также: aika, kausi, sirri)
volume_up
stint {имя существительное}
jakso (также: ikkuna)
volume_up
window {имя существительное}
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8 Pro Packin.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8 Pro Pack.
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8:n.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8.

2. спорт

jakso (также: puoliaika)
volume_up
half {имя существительное}

3. "tv, radio"

jakso (также: välikohtaus, tapaus, tapahtuma, episodi)
volume_up
episode {имя существительное}
. - (ES) Arvoisa puhemies, Kongon demokraattisen tasavallan murheellisten tapahtumien sarjaan on tänään saatu uusi jakso.
. - (ES) Mr President, we have a new episode today in this tragic serial set in the Democratic Republic of Congo.
Kun oli 16-vuotias, San Franciscossa, minulla oli läpimurtava maaninen jakso, jolloin luulin olevani Jeesus Kristus.
When I was 16 in San Francisco, I had my breakthrough manic episode in which I thought I was Jesus Christ.

финские примеры использования для "jakso"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishSe jakso alkoi tänään, mutta en ole vieläkään saanut vastausta.
The first day of that has now arrived, and I have still not received a reply.
FinnishYksi pitkä jakso on pitkälti suunniteltu.
FinnishKatson kuitenkin, että ollaan huolissaan siitä, että kahden tai kolmen vuoden jakso aiheuttaa ongelman samoin kuin neljän vuoden jakso.
However, I believe that the concern is that two or three years raises the problem, as does four years.
FinnishTämä 30 minuutin jakso takaa yksityisille kanaville asianmukaiset tulot, minkä ansiosta ne voivat jatkaa ohjelmatuotannon rahoitusta.
This interval guarantees private channels an adequate income, thanks to which they can continue funding programme production.
FinnishProdin komission seuraavasta viisivuotiskaudesta - kuten toteatte juhlallisesti ensimmäisenä päätelmänänne - tulee suurten muutosten jakso.
The next five years of the Prodi Commission - as you solemnly announce in the first of your conclusions - will mean great change.
FinnishBertens on aivan oikeassa: Euroopan unionilla on mahdollisuus aloittaa uusi jakso ja tukea afrikkalaisia löytämään itse ratkaisuja.
Mr Bertens is absolutely right: the European Union has the opportunity to begin a new chapter and to help the Africans to find their own solutions.
FinnishKollegoideni tavoin toivon, että kaikkiin näihin toimiin tarvittavista määrärahoista päästään yhteisymmärrykseen tänä vuonna, jotta seuraava jakso voidaan aloittaa viipymättä.
Like my colleagues, I also hope that the necessary budget for all this can be agreed this year so that the next cycle can start promptly.
FinnishTodellisuudessa toinen jakso on todellinen siirtymävaihe, jolloin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeva tavoite saavutetaan kokonaan tai ainakin osittain.
In reality, it is the second stage that is the actual transitional stage, which will bring us, wholly or at least in part, to the objective of freedom of movement for workers.
FinnishAsteikon alapäässä on pelkkien a-kirjainten jähmeä jakso sekä tietokoneohjelma, tällä kertaa Fortran-kielinen, joka noudattaa todella tiukkoja sääntöjä.
At the lower end of the scale, you find a rigid sequence, a sequence of all A's, and you also find a computer program, in this case in the language Fortran, which obeys really strict rules.
FinnishIhan ylimpänä on täysin sattumanvarainen merkkisarja, summittainen kirjainten sekoitus -- huomiota herättää, että siellä ovat myös ihmisen genomin DNA-jakso ja instrumentaalimusiikki.
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.