Игра

Bamlaatko stadia?

(1/10) Stadin Gubbe huutaa "Hanaa!", mitä kaivataan?