«sine» на английском

RO

«sine» перевод на английский

volume_up
sine {м.р.}
EN
EN

«sine» перевод на румынский

volume_up
sine {имя существительное}
RO

RO sine
volume_up
{мужской род}

sine (также: individualitate, personalitate)
volume_up
self {имя существительное}
Sunt economii emergente, ţări industrializate şi foarte conştiente de sine.
They are emerging economies, industrialised countries and very self-aware.
Ceea ce implică mai multă responsabilitate, pragmatism şi stăpânire de sine.
This imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Este de la sine înţeles că lucrul de care avem nevoie este cooperare la nivel global.
It is self-evident that what is needed is cooperation at global level.

Синонимы (английский) для "sine":

sine
English

румынские примеры использования для "sine"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Romanian. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
RomanianEste de la sine înţeles că nu putem finanţa stimulentul din bugetul Comunităţii.
It goes without saying that we cannot finance the incentive from the Community budget.
RomanianEste de la sine înțeles că Comisia va continua să analizeze aceste orientări.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
RomanianConsider că noua ordine a adus cu sine o nouă dezordine economică globală.
I believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
RomanianEste, după cum admite toată lumea acum, o criză a sistemului capitalist în sine.
It is, as everyone now admits, a crisis of the capitalist system itself.
RomanianTotuși, dezvoltarea în sine, deși esențială și durabilă, nu este suficientă.
However, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
RomanianGuvernanța europeană este premisa sine qua non a succesului proiectului nostru comun.
European governance is the sine qua non of the success of our common project.
RomanianFac apel la noua administraţie să nu considere că acest sprijin este de la sine înţeles.
I appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
RomanianTratatul de la Lisabona în sine nu oferă nicio garanţie, ci doar o ocazie.
The Treaty of Lisbon in itself offers absolutely no guarantee, just an opportunity.
RomanianSimplele eforturi de realizare a producţiei la nivel mondial nu sunt suficiente în sine.
Efforts to achieve production around the world are not enough in their own right.
RomanianCu toate acestea, simpla descriere a acestora nu va încuraja în sine părțile interesate.
However, simply describing these will not, in itself, encourage the stakeholders.
RomanianAș dori, de asemenea, să spun că nu considerăm activitatea de lobby un lucru rău în sine.
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
RomanianPeste două treimi din această dobândă va merge la Uniunea Europeană în sine.
More than two-thirds of this interest will go to the European Union itself.
RomanianPrezentul raport nu vorbeşte despre fiabilitatea datelor biometrice în sine.
This report does not speak about the reliability of biometric data itself.
RomanianȘi numai argumentele strategice vorbesc de la sine și ați menționat deja unele dintre ele.
The strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
RomanianAstăzi, Tratatul de la Lisabona este în vigoare și aduce cu sine competențe noi.
Today, the Treaty of Lisbon is in force and brings with it new powers.
RomanianEste de la sine înțeles că mai există zone unde încă mai trebuie aduse îmbunătățiri.
It goes without saying that there are still areas requiring improvement and completion.
RomanianNe vom ocupa de acest lucru într-un context diferit - dezbaterea despre viitor în sine.
That will be dealt with in a different context - the debate about the future itself.
RomanianDezbaterea în sine din această seară permite clarificarea unor aspecte importante.
Our very debate tonight allows for important clarifications to be made.
RomanianAceste cifre vorbesc de la sine şi niciun politician nu poate şi nu ar trebui să le nege.
These figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.