«o» на английском

RO

«o» перевод на английский

volume_up
o {арт.}
EN
volume_up
o {мест.}
EN
volume_up
o {межд.}
EN

«o !» перевод на румынский

volume_up
o ! {межд.}
RO

RO o
volume_up
{артикль}

1. общее

o (также: un)
volume_up
a {арт.}
O curte de justiţie cu o misiune este o ameninţare; o curte supremă cu o misiune este o tiranie.
A court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
Actul privind piaţa unică este o iniţiativă pe care o salut şi o susţin cu tărie.
The Single Market Act is an initiative which I strongly welcome and support.
Aceasta este o provocare imensă, dar este o problemă strategică pe care nu o putem ignora.
It is an enormous challenge, but it is a strategic issue which we cannot ignore.
o (также: un, o)
volume_up
an {арт.}
o
volume_up
one {арт.}
Inovarea nu este numai o chestiune legată de o clădire, de un minister, de un program.
Innovation is not just a question of one building, one ministry, one programme.
Pe de o parte vorbim din nou printr-o singură voce ca Uniune Europeană.
On the one hand, we are speaking with one voice again as the European Union.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.

2. "articol neh. feminin"

o (также: o, un)
volume_up
an {арт.}

3. грамматика

o (также: un)
volume_up
a {арт.}
O curte de justiţie cu o misiune este o ameninţare; o curte supremă cu o misiune este o tiranie.
A court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
Actul privind piaţa unică este o iniţiativă pe care o salut şi o susţin cu tărie.
The Single Market Act is an initiative which I strongly welcome and support.
Aceasta este o provocare imensă, dar este o problemă strategică pe care nu o putem ignora.
It is an enormous challenge, but it is a strategic issue which we cannot ignore.

румынские примеры использования для "o"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

RomanianEste vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
RomanianDin acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
RomanianEpuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
RomanianCând cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianAceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
RomanianEuropa trebuie să adopte o strategie integrată de dezvoltare a regiunilor sale.
Europe needs to adopt an integrated strategy for the development of its regions.
RomanianÎntr-o lume capitalistă, termenul de necompetitiv este sinonim cu plagă socială.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
RomanianSă revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
Let us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
RomanianEvident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
Obviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
RomanianLa urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
RomanianÎn consecință, acuzatorul a deschis o acțiune penală împotriva lui Tamás Deutsch.
Accordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
RomanianÎn prezent, contribuțiile UE reprezintă o treime din bugetul național mauritan.
Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
RomanianPentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
To achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianÎşi începe mandatul o nouă Comisie Europeană, prezidată de José Manuel Barroso.
A new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
RomanianVăd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
RomanianActivitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
The task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
RomanianDe fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.