«diferenţă» на английском

RO

«diferenţă» перевод на английский

RO diferenţă
volume_up
{женский род}

volume_up
difference {имя существительное}
Singura diferenţă este că un cont de administrator are permisiuni de administrator.
The only difference is that administrator accounts have administrator permissions.
Cu toate acestea, există o diferenţă majoră de opinie între Consiliu şi Parlament.
However, there is a serious difference of opinion between the Council and Parliament.
Există o diferenţă între noţiunile de conservare şi protejare.
There is a difference between the notions of conservation and protection.
volume_up
distinction {имя существительное}
În opinia grupului nostru, o diferenţă între cele două categorii iese din discuţie.
Making a distinction is out of the question in the eyes of our group.
Este, de asemenea, foarte important să facem diferenţa dintre cauză şi efect.
It is also important to make a distinction between cause and effect.
Cu toate acestea, ar trebui să facem diferenţa între vânătoare şi măcel.
However, we should make a distinction between hunting and slaughter.

румынские примеры использования для "diferenţă"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

RomanianRezultatele alegerilor preliminare prezintă o diferenţă foarte mică între cei doi concurenţi.
Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.
RomanianRegret că anumite amendamente foarte judicioase au fost respinse printr-o diferenţă foarte mică.
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
RomanianDin punct de vedere profesional, diferenţa devine tot mai mare pe tot parcursul carierelor lor.
From a professional point of view, then, the gaps widen throughout their careers.
RomanianAr trebui oare să facem diferenţa între lucrări literare şi lucrări ştiinţifice sau academice?
Should we perhaps distinguish between literary works and scientific or academic works?
RomanianExistă e diferenţă clară între gravitatea a ceea ce s-a întâmplat în Azerbaidjan şi...
There is a clear disparity between the seriousness of what happened in Azerbaijan compared ...
RomanianOamenii, aşa cum aţi spus deja, sunt cei care fac diferenţa dintre zona arctică şi Antarctica.
It is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
RomanianPutem oferi oportunităţi de educaţie şi angajare, însă diferenţa salarială continuă să existe.
We can provide educational opportunities and employment, but the pay gap still remains.
RomanianÎnsă, există o altă diferenţă importantă între vecinii noştri.
However, there is another important allocation gap between the neighbours.
RomanianCa exemplu, putem menţiona diferenţa de salarizare între femei şi bărbaţi.
As an example, we can cite the wage gap between women and men.
RomanianUn mic exemplu îl constituie Austria, unde diferenţa dintre venituri este de aproximativ 28 %.
One small example is Austria, where the income divide is about 28%.
RomanianChiar dacă politica UE a fost de pionierat, diferenţa de remunerare stagnează din 2000.
Even though the EU's policy has been pioneering, the pay gap has remained stubbornly wide since 2000.
RomanianDiferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi - 17,4 % - s-a redus foarte puţin din 2000.
RomanianDiferenţa de opinie este ceva normal în democraţie, însă recurgerea la violenţă nu este niciodată acceptabilă.
Disagreement in democracy is normal, but recourse to violence is never acceptable.
RomanianCu cât se reduce mai mult diferenţa dintre statele individuale, cu atât cresc diferenţele pe plan intern.
The more the gap between individual states is reduced, the greater the internal differentiation.
RomanianÎn ceea ce priveşte diferenţa de remunerare, dna Bauer s-a exprimat bine.
RomanianCalitatea resurselor umane este, de mult timp, un criteriu care face diferenţa între naţiuni.
The quality of the human resources deployed has been, for a long time, one factor which differentiates countries.
RomanianAceastă diferenţă s-a micşorat la doar 1% între 2000 şi 2006.
RomanianÎn primul rând, trebuie remarcată diferenţa mare dintre condiţiile economice şi financiare ale acestor ţări.
It has first to be noted that economic and financial conditions differ greatly among these countries.
RomanianDe fapt, respingerea a fost votată cu doar un vot diferenţă.
RomanianCum puteţi face diferenţa între aceste două probleme?