«zasięgać» на английском

PL

«zasięgać» перевод на английский

volume_up
zasięgać {глаг. несов.}

PL zasięgać
volume_up
[zasięgam|zasięgałbym] {глагол несовершенного вида}

zasięgać (также: podpytać, podpytywać, prosić, poprosić)
volume_up
to ask [asked|asked] {глаг.}
Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.
As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.
zasięgać (также: skonsultować, konsultować)
Nie ma potrzeby, aby zasięgać opinii narodu w każdej sprawie.
The people do not need to be consulted on every single issue.
Chciałbym tylko zapytać, dlaczego niektóre obecne państwa członkowskie nie miałyby zasięgać opinii swoich obywateli co do dalszego członkostwa.
I just raise the question of why some of the existing Member States should not also consult their people on the issue of continued membership.
W przypadku, gdy przystępuje się do opracowywania programów promujących produkty rolne należy zasięgać opinii stowarzyszeń czy organizacji zawodowych.
Professional associations or organisations must be consulted when it comes to drawing up the programmes for promoting agricultural products.

польские примеры использования для "zasięgać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPrzykładowo, zwierzęta nie mogą zasięgać informacji na temat leków.
For example, animals are not able to find out about medicines themselves.
PolishNie ma potrzeby, aby zasięgać opinii narodu w każdej sprawie.
PolishW przypadku, gdy przystępuje się do opracowywania programów promujących produkty rolne należy zasięgać opinii stowarzyszeń czy organizacji zawodowych.
Professional associations or organisations must be consulted when it comes to drawing up the programmes for promoting agricultural products.
PolishW Wielkiej Brytanii wszystkie partie polityczne, w tym urzędujący rząd, przyrzekły narodowi brytyjskiemu, że będzie się zasięgać jego opinii w sprawie przyszłości Europy.
In the UK, all political parties, including a government in office, pledged the British people that they would be consulted on the future of Europe.
PolishW razie potrzeby, gdy lokalne występowanie oporności jest takie, że przydatność leku jest wątpliwa co najmniej w odniesieniu do niektórych rodzajów zakażeń, należy zasięgać porady specjalistów.
As necessary, expert advice should be sought when the local prevalence of resistance is such that the utility of the agent in at least some types of infections is questionable.