«zapas» на английском

PL

«zapas» перевод на английский

volume_up
zapas {м.р.}

PL zapas
volume_up
{мужской род}

zapas (также: wywar, stan, zasób, towar)
volume_up
stock {имя существительное}
UE powinna zatem przyczynić się do utworzenia światowego system zapasów żywności.
Therefore, the EU should provide for its contribution to this global food stock system.
Projekt dyrektywy Rady w sprawie zapasów ropy naftowej będzie podstawą debaty dotyczącej kierunków polityki.
A policy debate will be held on the draft Council directive on the oil stock.
Dystrybutorzy i apteki mogą wykorzystać zakodowane terminy ważności w celu usprawnienia rotacji i kontroli zapasów.
Distributors and pharmacies can take advantage of encoded expiration dates to improve stock rotation and inventory control.
zapas (также: składowisko)
volume_up
stockpile {имя существительное}
Mimo to większość rządów oparła swoją całą strategię walki z grypą na tworzeniu zapasów Tamiflu.
Nevertheless most of the governments have based their whole flu policies on building stockpiles of Tamiflu.
Interwencje i gromadzenie zapasów to mechanizmy kryzysowe, które powstrzymają nadużycia i spekulacje na rynku.
Interventions and stockpiling are the crisis mechanisms that will put a stop to market abuse and speculative transactions.
Tyle wystarczyłoby ukraść lub kupić z tych zapasów 100 ton metrycznych, które są stosunkowo źle zabezpieczone, aby stworzyć bombę w rodzaju tej, której użyto w Hiroszimie.
This is what you would need to steal or buy out of that 100-metric-ton stockpile that's relatively insecure to create the type of bomb that was used in Hiroshima.
zapas (также: dostawa, zaopatrzenie, dopływ)
volume_up
supply {имя существительное}
To zapewnia wspólnocie zapas jedzenia na długi czas.
And that would provide the community's food supply for a long time.
W Europie pozostał nam 27-mio dniowy zapas żywności, jak powiedział nam dzisiaj pan Daul.
In Europe, we now have only 27 days of food supply left, as Mr Daul told us earlier this afternoon.
Na osi rzędnych, mamy coś dobrego: bioróżnorodność, liczebność orek, zieleń we własnym kraju, zapas wody.
You have on the y axis some good thing: biodiversity, numbers of orca, the greenness of your country, the water supply.

Синонимы (польский) для "zapas":

zapas

польские примеры использования для "zapas"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMo e by stosowany lub stanowi zapas (w temperaturze poni ej 30˚C) do 6 tygodni.
PolishW przypadku wystąpienia nadwrażliwości na abakawir, należy zwrócić cały niezużyty zapas leku Kivexa.
If you are hypersensitive to abacavir, return all of your unused Kivexa tablets for disposal.
PolishLevemir InnoLet, który jest używany lub noszony jako zapas, nie powinien być przechowywany w lodówce.
Levemir InnoLet that is being used or kept as a spare is not to be kept in the refrigerator.
PolishFlexPen, który jest u ywany ma by u ywany lub stanowi zapas, nie przechowywa w lodówce.
The FlexPen that is being used, about to be used or carried as a spare is not to be kept in a refrigerator.
PolishZapewniają zapas żywności dla grupy na większość roku.
And they provide the food source for the community for much of the year.
PolishOwszem, mamy zapas szczepionki, ale nikt nie wierzy w jej efektywność jeśli dojdzie do wybuchu epidemii.
But nobody believes it will actually be particularly effective if we have a real outbreak.
PolishLevemir Penfill, który jest używany lub noszony jako zapas, nie powinien być przechowywany w lodówce.
Levemir Penfill that is being used or carried as a spare is not to be kept in the refrigerator.
PolishLevemir FlexPen, który jest używany lub noszony jako zapas, nie powinien być przechowywany w lodówce.
Levemir FlexPen that is being used or carried as a spare is not to be kept in the refrigerator.
PolishFlexPen, który jest używany, ma być używany lub stanowić zapas, nie przechowywać w lodówce.
The FlexPen that is being used, about to be used or carried as a spare is not to be kept in a refrigerator.
PolishInnoLet, który jest używany, ma być używany lub stanowić zapas, nie przechowywać w lodówce.
The InnoLet that is being used, about to be used or carried as a spare is not to be kept in a refrigerator.
PolishOtóż tworzą one zapas "broni" który jest używany przez system odpornościowy, kiedy zajdzie taka potrzeba.
They basically create a cache of weapons for your immune system which you can deploy when needed.
PolishW przypadku wystąpienia nadwrażliwości na abakawir, należy zwrócić cały niezużyty zapas leku Kivexa.
If you are hypersensitive to abacavir you should return all of your unused Kivexa tablets for disposal.
PolishPotem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.
PolishOtóż ta roślina naśladuje inną orchideę, która zawiera w sobie wspaniały zapas jedzenia dla owadów.
The other thing it does is that this plant mimics another orchid that has a wonderful store of food for insects.
PolishW przypadku wystąpienia nadwrażliwości na Ziagen, należy zwrócić cały niezużyty zapas leku Ziagen w celu właściwego zniszczenia go.
If you are hypersensitive to Ziagen you should return all of your unused Ziagen for disposal.
PolishNie mogę odpowiedzieć każdemu, lecz pani poseł Lulling wspomniała, że zapas w głosowaniu w komisji nie był bezpieczny.
I cannot respond to everyone, but Mrs Lulling said that the margin of the vote in committee was not a comfortable one.
PolishW przypadku wystąpienia nadwrażliwości na Trizivir, należy zwrócić cały niezużyty zapas leku Trizivir w celu właściwego zniszczenia go.
If you are hypersensitive to Trizivir you should return all of your unused Trizivir tablets for disposal.
PolishZakładając, że epidemia potrwa 18 miesięcy, czy kupisz 18-miesięczny zapas masek dla każdego członka rodziny?
Well if you think it's going to last 18 months, are you going to buy 18 months worth of masks for every single person in your family?
Polish. - Jak państwo wiedzą, jest to złożona kwestia i ważne, by zrozumieć, że niektórzy martwią się na zapas.
Member of the Commission. - As you know, it is a complex issue and it is important to understand that some people have precautionary fears.
Polishnie martwmy się na zapas