«zaopatrzyć się w» на английском

PL

«zaopatrzyć się w» перевод на английский

volume_up
zaopatrzyć się w {возвр. глаг.}

PL zaopatrzyć się w
volume_up
{возвратный глагол}

варианты переводов в польско-английском словаре

zaopatrzyć глагол
się местоимение
w предлог
w местоимение
English

польские примеры использования для "zaopatrzyć się w"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMusimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
PolishNależy zaopatrzyć się w następujące produkty:
PolishIdą zaopatrzyć się w przeróżne rzeczy.
PolishMusimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
PolishUważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
PolishNadeszła pora, aby pójść krok dalej i zaopatrzyć się w nowe instrumenty tak, aby problemami w dziedzinie opodatkowania zajmować się równolegle z kwestiami integracji i liberalizacji rynku.
It is now time to go a step further and equip ourselves with new instruments so that issues in the field of taxation are dealt with alongside market integration and liberalisation.