«zaopatrzyć» на английском

PL

«zaopatrzyć» перевод на английский

volume_up
zaopatrzyć {глаг. сов.}

PL zaopatrzyć
volume_up
{глагол}

1. общее

zaopatrzyć
volume_up
to equip with {глаг.}
Musimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
Musimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
Uważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
zaopatrzyć (также: dostarczyć)
volume_up
to purvey {глаг.}

2. "wyposażyć"

zaopatrzyć (также: dostarczyć, dostarczać, przynosić, podać)
volume_up
to provide {глаг.}
Ponadto firma zapewni pacjentom lodówki do przechowywania preparatu zaopatrzone w ilustracje prezentujące, w jaki sposób należy stosować lek.
The company will also provide cool boxes for patients, which will include illustrations showing how the medicine should be used.
Gdyby zagraniczne źródła zaopatrzenia miały znacząco wzrosnąć, wówczas specjalna klauzula dotycząca zwrotu cła zapewniłaby skuteczne rozwiązanie.
If foreign sourcing were to increase significantly, the special clause on duty drawback would provide for an effective remedy.
Xyrem jest zaopatrzony w strzykawkę dozującą oraz miarkę z zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci.
Xyrem is provided for use with a graduated measuring syringe and dosing cup with child resistant cap.
zaopatrzyć (также: dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć, zaopatrywać)
volume_up
to supply {глаг.}
The following supplies should be assembled:
Celem wspólnej polityki rolnej (WPR) było zawsze gwarantowanie wszystkim zaopatrzenia w żywność.
The task of the common agricultural policy (CAP) has always been to guarantee the supply of food for everyone.
Jakim sposobem jedno państwo członkowskie ma zaopatrzyć drugie, jeżeli system wzajemnych połączeń jest słaby albo wręcz nie istnieje?
How, though, can a Member State be supplied via another Member State if the interconnections are weak or non-existent?

3. "w coś"

zaopatrzyć (также: zaopatrywać)
volume_up
to provision {глаг.} (with sth)
Na szczęście zwykli Kanadyjczycy są przygotowani walczyć o ochronę publicznych usług zaopatrzenia w wodę.
Happily, ordinary people in Canada are prepared to fight to protect their public water provision.
Jeżeli im nie pomożemy, nie uda się nam zapobiec stopieniu się himalajskich lodowców czy też poważnym problemom w zakresie zaopatrzenia w wodę dla jednej trzeciej ludzkości.
Unless we help them, we will not be able to prevent the melting of the Himalayan glaciers or serious water provision problems for a third of humankind.
Kwestia zaopatrzenia w żywność stała się teraz absolutnie kluczowa, tak jak przyszłość drobnych rolników, zbyt często zaniedbywanych przez politykę pomocy rozwojowej.
The question of food provision has now become absolutely crucial, as has the future of small farmers who are all too often neglected by development aid policies.

4. "dostarczyć"

zaopatrzyć (также: zaopatrywać)
volume_up
to stock {глаг.}
Decide which instruments, stock it up with consumables.
zaopatrzyć (также: dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć, zaopatrywać)
volume_up
to supply {глаг.}
The following supplies should be assembled:
Celem wspólnej polityki rolnej (WPR) było zawsze gwarantowanie wszystkim zaopatrzenia w żywność.
The task of the common agricultural policy (CAP) has always been to guarantee the supply of food for everyone.
Jakim sposobem jedno państwo członkowskie ma zaopatrzyć drugie, jeżeli system wzajemnych połączeń jest słaby albo wręcz nie istnieje?
How, though, can a Member State be supplied via another Member State if the interconnections are weak or non-existent?

Синонимы (польский) для "zaopatrzyć":

zaopatrzyć

польские примеры использования для "zaopatrzyć"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishAmpułko- strzykawkę należy odłączyć od Biosetu® odkręcając i zaopatrzyć w igłę do podania szczepionki.
Unscrew the syringe from Bioset® and affix a needle for vaccine administration.
PolishNależy zaopatrzyć się w następujące produkty:
PolishNa tureckich bazarach można swobodnie zaopatrzyć się zarówno w leki oryginalne, jak i podrabiane, dostępne na straganach w ogromnych ilościach.
Both original and fake medicines are thus freely available in large quantities in Turkish bazaars.
PolishIdą zaopatrzyć się w przeróżne rzeczy.
PolishJakim sposobem jedno państwo członkowskie ma zaopatrzyć drugie, jeżeli system wzajemnych połączeń jest słaby albo wręcz nie istnieje?
How, though, can a Member State be supplied via another Member State if the interconnections are weak or non-existent?