«zaopatrzenie» на английском

PL

«zaopatrzenie» перевод на английский

PL

zaopatrzenie {средний род}

volume_up
zaopatrzenie (также: dostawa, zapas, dopływ)
volume_up
supply {имя существительное}
W wielu krajach zaopatrzenie w żywność poprawiło się.
In many countries, the food supply situation has improved.
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
W dłuższym okresie sytuacja wskazuje, że nasze obecne zaopatrzenie w energię ma niezrównoważony charakter.
In the longer term, the situation indicates the unsustainable state of our current energy supply.
zaopatrzenie (также: zdobywanie, nabywanie)
volume_up
procurement {имя существительное}
Czy sądzili w tamtym czasie, że zwykły oficer odpowiedzialny za zaopatrzenie armii w paliwo będzie zdolny przejąć władzę?
At that very moment, were they thinking that a simple officer in charge of fuel procurement for the army would be able to seize power?
zaopatrzenie (также: zabezpieczenie, warunek, zaopatrywanie, dostarczenie)
volume_up
provision {имя существительное}
Zaopatrzenie w wodę musi pozostać domeną sektora publicznego.
The provision of water must be, and remain, in public hands.
Umożliwił on wielu kobietom pomyślne założenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w takich dziedzinach jak turystyka, rzeźbiarstwo i zaopatrzenie w produkty regionalne.
It has successfully allowed many women to set up companies in rural communities in areas such as tourism, crafts and the provision of regional products.
zaopatrzenie (также: uzupełnienie)
volume_up
replenishment {имя существительное}
volume_up
sourcing {имя существительное}
zaopatrzenie (также: zasoby, dostawy, prowiant, zapasy żywności)
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
supplies of insulin, injection syringes etc,
Ciągnąłem za sobą jedzenie, którego potrzebowałem, oraz zaopatrzenie, sprzęt, śpiwór.
And I was dragging all the food I needed, the supplies, the equipment, sleeping bag, one change of underwear -- everything I needed for nearly three months.

польские примеры использования для "zaopatrzenie"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishInaczej mówiąc, powinna ona zapewnić stabilność dochodów rolników i dobre zaopatrzenie rynków.
In other words, it must guarantee the stability of farmers' revenues and ensure that the markets are well supplied.
Polishzaopatrzenie w insulinę, strzykawki itd.,
the availability of your insulin in the country you are visiting,
PolishVEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza, co umożliwia zaopatrzenie go w tlen i substancje odżywcze.
VEGF causes blood vessels to grow within tumours, these blood vessels provide the tumour with nutrients and oxygen.
PolishTak, główna zaletą jest niekończące się zaopatrzenie.
PolishEuropa musi być bardziej samowystarczalna jeśli chodzi o zaopatrzenie energię - i to nie przez nieprzydatne elektrownie wiatrowe i nie przez biopaliwa.
Europe must become more self-sufficient in energy - not by useless wind power, nor by biofuels.
PolishDobrym pomysłem wydaje się więc zaopatrzenie państw członkowskich w mechanizmy ułatwiające dokonywanie najlepszych wyborów.
It would therefore be a good idea for the Member States to provide themselves with the appropriate tools for making the best choices.
PolishOznacza to utrzymanie ambitnej wspólnej polityki rolnej, która jest zdolna zaspakajać najbardziej podstawową potrzebę długoterminową: zaopatrzenie w żywność.
This means maintaining an ambitious common agricultural policy that can satisfy our most basic long-term need: food.