«zaopatrywać» на английском

PL

«zaopatrywać» перевод на английский

volume_up
zaopatrywać {глаг. несов.}

PL zaopatrywać
volume_up
[zaopatruję|zaopatrywałbym] {глагол несовершенного вида}

1. общее

zaopatrywać (также: dostarczać)
volume_up
to feed off {глаг.}

2. "wyposażyć"

zaopatrywać (также: dostarczyć, dostarczać, przynosić, podać)
A tymczasem morza i oceany są jednym z największych wyzwań bieżącego stulecia i to nie tylko dlatego, że zaopatrują nas w żywność i białka.
However, the seas and the oceans represent one of the major challenges of this century and not just because they provide us with food and protein.

3. "w coś"

zaopatrywać (также: zaopatrzyć)

4. военное дело

zaopatrywać
volume_up
to munition {глаг.}

5. "dostarczyć"

zaopatrywać (также: zaopatrzyć)
volume_up
to stock {глаг.}
zaopatrywać (также: dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć)
W celu zmniejszenia kosztów powinniśmy budować małe jednostki produkcyjne, które mogłyby zaopatrywać okolicę w alternatywne paliwa.
In order to reduce costs we should build small production units supplying local neighbourhoods with alternative fuels.
Naszym zdaniem to na legislatywie spoczywa odpowiedzialność za wybór krajów, które Unia Europejska powinna zaopatrywać w pomoc na rzecz rozwoju.
In our opinion, the legislature is responsible for choosing which countries the European Union should supply with development aid.
W rzeczywistości, na początku rak nie jest zaopatrywany w krew.
And, in fact, cancers don't start out with a blood supply.

6. "dołączyć", поэтический

zaopatrywać (также: dodać, dodawać, dołączać, dokładać)
volume_up
to add [added|added] {глаг.}

Синонимы (польский) для "zaopatrywać":

zaopatrywać

польские примеры использования для "zaopatrywać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishW celu zmniejszenia kosztów powinniśmy budować małe jednostki produkcyjne, które mogłyby zaopatrywać okolicę w alternatywne paliwa.
In order to reduce costs we should build small production units supplying local neighbourhoods with alternative fuels.
PolishWPR, jak każda polityka, przeżywa problemy, ale zaopatrywała ona obywateli UE w żywność, a to rozporządzenie zapewni, że nadal będzie ich zaopatrywać z otwarty i przejrzysty sposób.
The CAP, like any policy, has its problems, but it has delivered for EU citizens and this regulation will ensure that it continues to deliver in an open and transparent way.