«wypowiedzenie» на английском

PL

«wypowiedzenie» перевод на английский

volume_up
wypowiedzieć {глаг. сов.}

PL wypowiedzenie
volume_up
{средний род}

1. общее

wypowiedzenie
volume_up
notice of termination {имя существительное}
wypowiedzenie (также: zdanie, wyrażenie, zwrot)
volume_up
phrase {имя существительное}
wypowiedzenie
volume_up
quit notice {имя существительное}
wypowiedzenie (также: odrzucenie, opuszczenie)
volume_up
repudiation {имя существительное}
wypowiedzenie (также: zerwanie, terminacja)
volume_up
termination {имя существительное}

2. лингвистика

wypowiedzenie
volume_up
utterance {имя существительное}

Синонимы (польский) для "wypowiedzenie":

wypowiedzenie
wypowiedzieć

польские примеры использования для "wypowiedzenie"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishWypowiedzenie porozumienia w sprawie połowów miało być tajne; a więc było tajne do teraz.
This denunciation of a fisheries agreement is supposed to be a secret; well, it was until now.
PolishRada zostanie teraz poproszona o wypowiedzenie się na temat tego tekstu.
PolishJeżeli unijni politycy chcą nowego traktatu, to najpierw muszą umożliwić obywatelom wypowiedzenie się w tej sprawie w referendum.
If EU politicians want a new treaty, they must first give the people a referendum.
PolishOczywiście wiele pozostaje do zrobienia i właśnie z tego względu UE musi zdecydować się na wypowiedzenie nowotworom wojny totalnej.
Of course, much remains to be done and this is why the EU must take it upon itself to declare an all-out war on cancer.
Polish(Śmiech) Był wówczas znacznie młodszy, a mój ojciec zgodził się zrobić fałszywe dokumenty by umożliwić mu powrót i wypowiedzenie się na zebraniu.
(Laughter) He was much younger in those days, and my father agreed to make false papers to enable him to come back and speak at a meeting.
PolishTo dobrze, że sprawą zajmujemy się w sposób pozwalający zarówno jej zwolennikom jak i przeciwnikom w Parlamencie na wypowiedzenie swoich poglądów.
It is positive that this issue is being dealt with in a way that allows both supporters and opponents in Parliament to voice their opinions.
PolishSolidne środki ochronne umożliwiają uznawanie ustaleń właściwego organu drugiej strony lub wypowiedzenie umowy jeśli byłoby to wskazane.
The strong safeguard measures allow the acceptance of the findings of the other competent authorities to be suspended or the Agreement to be terminated should this become advisable.
PolishUnia Europejska i państwa członkowskie widzą teraz potrzebę otwarcia nowego etapu w stosunkach z Afryką, a drugi szczyt UE-Afryka jest dobrym momentem na wypowiedzenie tego życzenia.
The European Union and Member States now recognise the need to bring relations with Africa onto a new level, with the second EU-Africa Summit being the right moment to clearly vocalise this desire.