«spaść» на английском

PL

«spaść» перевод на английский

volume_up
spaść {глаг.}
volume_up
spaść {глаг. сов.}

PL spaść
volume_up
{глагол}

spaść (также: opadać, spadać, marnieć, padać)
volume_up
to fall {глаг.}
Wysiłki podejmowane przez tych rybaków nie mogą spaść wyłącznie na ich barki.
The effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.
She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.
Ma spaść w tym roku do 7,1%, ale czy rzeczywiście spadnie?
It is due to fall to 7.1% this year, but will it?
spaść
volume_up
to fall off {глаг.}
to nearly fall off your chair
spaść (также: spasać, obcierać, obetrzeć, paść)
volume_up
to graze {глаг.}
spaść (также: spadać, runąć, upaść, upadać)
volume_up
to pitch {неперех.гл.} (fall)
Liczba lampartów spadła z 700 tysięcy do zaledwie 50 tysięcy.
Leopards have plummeted from 700,000 down to a mere 50,000.
A w międzyczasie, oszczędności osobiste gwałtownie spadły.
And in the mean time, personal savings absolutely plummeted.
Ceny płacone producentom mleka spadły wszędzie, osiągając średnio 24 centy za litr w Unii Europejskiej.
The prices paid to milk producers have plummeted everywhere, averaging 24 cents per litre within the European Union.
spaść (также: zmaleć, maleć, minąć, oddalać się)
volume_up
to recede {глаг.}
spaść (также: prać, dołożyć, lać, zakasować)
volume_up
to whap {глаг.} [амер.англ.] [разговор.]
spaść (также: prać, dołożyć, lać, zakasować)
volume_up
to whop {глаг.} [амер.англ.] [разговор.]
spaść (также: prać, dołożyć, lać, zakasować)
volume_up
to wop {глаг.} [амер.англ.] [разговор.]
spaść (также: upaść)

Синонимы (польский) для "spaść":

spaść

польские примеры использования для "spaść"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishTakie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
It turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
PolishW 2009 roku całkowite zatrudnienie może spaść o 1,6%, co oznacza utratę 3,5 miliona miejsc pracy.
In 2009, overall employment may go down by 1.6%, which represents the loss of 3.5 million jobs.
PolishOznacza to, że nasz deficyt budżetowy musi spaść poniżej 3 %.
PolishW Grecji nazywamy tę młodzież "pokoleniem 700 euro” i obawiamy się, że zarobki te mogą jeszcze spaść.
They are the EUR 700 generation, as they are called in Greece, and we are worried that wages will go even lower.
PolishZ tego powodu, mimo iż umowa musi mieć asymetryczny charakter, taryfy muszą ostatecznie spaść do zera.
For that reason, although an agreement has to be asymmetrical, at the end of the day, the tariffs must be zero.
PolishAle spowodują szkody gospodarcze na skalę globalną, bo wcale nie muszą spaść na ziemię, aby spowodować takiego rodzaju szkody.
But they will do global economic damage, because they don't have to hit, necessarily, to do this kind of damage.
PolishWasze ciśnienie może nieco spaść.
PolishNieciekawie byłoby spaść.
PolishJego zyski mają spaść o 12%.
PolishTo może spaść do 8-7 dolarów, ale nie spadnie do dwóch, do półtora, chyba że wprowadzimy jakieś sprytne rozwiązania.
Now that can drop to eight; it can drop to seven; but it's not going to drop to two, or to one and a half, unless we do some pretty clever things.
PolishZ tego co wiemy, produkt krajowy brutto może w przyszłym roku spaść, a wówczas odsetek ten będzie wyższy niż obecnie ustalone 0,9.
The Gross Domestic Product may, for all we know, drop next year, in which case it would be higher than the 0.9 that has now been agreed.
PolishZużycie w roku bazowym wyniosło 2,8 miliona ton, a następnie wzrosło do 30 milionów ton, by znowu spaść do 24 milionów ton.
The consumption for the reference year was 23.8 million tonnes, which then increases to 30 million, before being brought back down to 24 million.
PolishNie wiedziałem, że na wschodzie są lasy deszczowe ale w Parku Narodowym Great Smoky Mountains może spaść nawet 250 mm rocznie.
I hadn't even known that there were rainforests in the east, but in Great Smoky Mountains National Park it can rain up to 100 inches of rain a year.
PolishCiężar trudności nie może znów spaść na barki tych samych ludzi, co zwykle: bezrobotnych, osoby pracujące dorywczo i emerytów poprzez cięcia ich świadczeń.
The difficulties cannot continue to be borne by the same people as ever: the unemployed, casual workers and pensioners, through cuts in their pensions.
PolishSankcje, które powinny spaść na reżim Łukaszenki powinny być dotkliwe, między innymi dlatego, że jest to kraj położony w najbliższym sąsiedztwie Europy.
The sanctions which should be imposed on Lukashenko's regime should be harsh, for among other reasons, that it is a country which is an immediate neighbour of Europe.