«roboczy» на английском

PL

«roboczy» перевод на английский

volume_up
roboczy {прил. м.р.}

PL roboczy
volume_up
{прилагательное мужского рода}

roboczy
volume_up
work {прилаг.}
Program legislacyjny i roboczy Komisji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
Commission legislative and work programme for 2008 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Roboczy program Komisji w sprawie spójności polityki jest krokiem w dobrym kierunku.
The Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (głosowanie)
Commission legislative and work programme for 2008 (vote)
roboczy (также: pracujący)
volume_up
working {прилаг.}
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
roboczy (также: powszedni, codzienny, zwyczajny)
volume_up
workaday {прилаг.}

Синонимы (польский) для "roboczy":

roboczy

польские примеры использования для "roboczy"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishTo moje biuro opracowało dokument roboczy w sprawie sankcji nałożonych na Syrię; w tym przypadku mamy wiodącą rolę.
It was my office that produced the non-paper on sanctions on Syria; we are in the driving seat.
PolishPo zakończeniu rysowania możesz ponownie kliknąć obszar roboczy w celu rozpoczęcia rysowania kolejnej linii tego typu.
After you have finished drawing, you can click in the canvas again to start drawing another line of that type.
PolishDostosowywanie koloru tła rysunku: kliknij obszar roboczy prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Tło, a następnie wybierz odpowiedni kolor.
PolishOto, do czego ma dostęp nauczyciel każdego dnia, każdy uczeń pracuje we własnym tempie -- a to jest autentyczny panel roboczy z okręgu Los Altos -- i patrzą na ten panel.
And so the paradigm is the teacher walks in every day, every kid works at their own pace -- and this is actually a live dashboard from Los Altos school district -- and they look at this dashboard.