«przymocować» на английском

PL

«przymocować» перевод на английский

volume_up
przymocować {глаг. несов.}
volume_up
przymocować {глаг. сов.}
PL

przymocować {глагол несовершенного вида}

volume_up
Przymocować igłę filtrującą do strzykawki (F).
Attach the filter needle to a syringe (F).
Przymocować igłę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż igła będzie właściwie przymocowana do strzykawki.
Attach the needle by twisting in a clockwise direction until the needle fits securely on the syringe.
1) Attach a new needle.

Синонимы (польский) для "przymocować":

przymocować

польские примеры использования для "przymocować"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPrzed wstrzyknięciem należy przymocować trzecią igłę 19 G (35 mm lub 50 mm).
Change to the third 19-gauge (35 mm or 50 mm) needle prior to injection.
PolishC Przymocować strzykawkę do łącznika z fiolką z rozpuszczalnikiem.
C Screw the syringe tightly onto the vial adapter on the solvent vial.
PolishWcześniej do wstrzykiwacza Reco- Pen należy przymocować igłę.
PolishPrzymocować igłę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż igła będzie właściwie przymocowana do strzykawki.
Attach the needle by twisting in a clockwise direction until the needle fits securely on the syringe.
PolishPrzymocować igłę filtrującą do strzykawki (F).
PolishDaję Ci świeczkę kilka pinezek i kilka zapałek I mówię do Ciebie: "Twoim zadaniem jest przymocować świeczkę do ściany tak by wosk nie skapywał na stół".
I bring you into a room. ~~~ I give you a candle, some thumbtacks and some matches.
PolishNajpierw musisz przymocować go do samochodu.
PolishW celu umożliwienia podania produktu należy przymocować do końcówki z łącznikiem typu „ Luer lock ” igły 27 do 30 G x 1/ 2 cala (12, 7 mm).
A 27 or 30 G x½ inch needle should be attached to the luer lock adaptor, to allow the administration of the product.
PolishPrzymocować igłę do sporządzenia roztworu do ampułko - strzykawki i powoli wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem leku GONAL- f.
Attach the needle for reconstitution to the pre-filled syringe and slowly inject all the solvent into the vial of GONAL-f powder.
PolishPrzymocować igłę do sporządzenia roztworu do strzykawki i nabrać odrobinę powietrza do strzykawki, przesuwając tłok w pobliże oznakowania 1 ml.
Attach the reconstitution needle to the syringe and draw up some air into the syringe by pulling the plunger to approximately the 1 ml mark.
PolishW celu wykonania kolejnego wstrzyknięcia preparatu NutropinAq Pen, do wstrzykiwacza przymocować nową igłę, wcisnąć biały przycisk do resetowania i nastawić żądaną dawkę.
For subsequent injections with the NutropinAq Pen, attach a new needle, push the white reset button and dial your dose.
PolishPrzymocować igłę do sporządzania roztworu (grubszą igłę) do strzykawki i nabrać odrobinę powietrza do strzykawki, przesuwając tłok w pobliże oznakowania 1 ml.
Attach the needle for reconstitution (the bigger needle) to the syringe and draw up some air into the syringe by pulling the plunger to approximately the 1 ml mark.