«przemodelować» на английском

PL

«przemodelować» перевод на английский

volume_up
przemodelować {глаг. сов.}
PL

przemodelować {глагол совершенного вида}

volume_up

польские примеры использования для "przemodelować"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPrzemodelować swoją pracę, miłość, zabawę, przyjaźnie i rodzicielstwo.
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
PolishDlatego właśnie powinniśmy przemodelować traktat, w którym powinien znaleźć się specjalny zapis, że taki stan spraw nie jest słuszny.
That is why we should have re-designed the treaty: to have it specifically laid down that such a state of affairs cannot be right.
PolishUnia będzie musiała przemodelować tę operację. Kwestia ta będzie musiała zostać omówiona przez ministrów spraw zagranicznych w trakcie posiedzenia Rady 10 listopada.
The Union will have to re-engineer this operation, and the foreign affairs ministers will have to debate it at the Council of 10 November.