«przeliczyć» на английском

PL

«przeliczyć» перевод на английский

volume_up
przeliczyć {глаг. сов.}

PL przeliczyć
volume_up
{глагол совершенного вида}

przeliczyć (также: przywłaszczyć, przerabiać, przeliczać, przerobić)
volume_up
to convert {глаг.}
Otrzymaną dawkę należy przeliczyć na równoważną dawkę doustną morfiny, posługując się tabelą nr 1.
The obtained sum should be converted to correspond the oral morphine dosage using Table 1.
Gdy Grecja przystępowała do strefy euro przeliczenie lokat w drachmach było możliwe, bo drachmy jako waluta zostały wycofane i od tego momentu nie istniały.
When Greece joined the euro area, it was possible to convert deposits in drachmas because the drachma was abolished as a currency and has not existed since.
Wszystkie stężenia syrolimusa podane w tej Charakterystyce Produktu Leczniczego zostały zmierzone metodą chromatograficzną lub były przeliczone na wartości równoważne dla tej metody.
All sirolimus concentrations reported in this Summary of Product Characteristics were either measured using chromatographic methods or have been converted to chromatographic method equivalents.
przeliczyć (также: doliczać, przeliczać, doliczyć, liczyć)
volume_up
to count {глаг.}
Urny wyborcze transportuje się by je przeliczyć.
The ballot boxes go to counting places.
Całkowita liczba ofiar nie jest jeszcze znana, jako że żołnierze zabrali również ciała, nie pozwalając na ich przeliczenie w publicznych kostnicach.
The final death toll is still unknown, as the soldiers also collected the bodies rather than allow them to be counted at public morgues.

польские примеры использования для "przeliczyć"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishOtrzymaną dawkę należy przeliczyć na równoważną dawkę doustną morfiny, posługując się tabelą nr 1.
The obtained sum should be converted to correspond the oral morphine dosage using Table 1.
PolishUrny wyborcze transportuje się by je przeliczyć.
Polishprzeliczyć się z własnymi siłami
PolishMyślę, że rząd Mugabe opóźnił uznanie wyniku i stara się ponownie przeliczyć głosy jako dowód na to, że czuje się przegrany.
I think the very fact that Mugabe's government has delayed acknowledging the result and is trying to recount the votes indicates - and is proof - that they feel themselves defeated.
PolishJeśli trudno wam przeliczyć: zakładając, że przeciętny kierowca w USA zużywa 11 litrów na 100 km, jeden "litr” prądu kosztowałby 42 centy.
Those of you who have a hard time calculating what that means -- in the average consumer environment we're in in the U.S. 20 miles per gallon that's a buck 50, a buck 60 a gallon.
PolishPonieważ wczoraj ogłosiliśmy likwidację 490 tysięcy miejsc pracy w sektorze publicznym, być może warto byłoby przeliczyć tę kwotę na liczbę stanowisk pracy w sektorze publicznym.
Since we announced yesterday 490 000 job losses in the public sector, it is perhaps worth quantifying that sum in terms of public sector appointments.