«prześledzić» на английском

PL

«prześledzić» перевод на английский

volume_up
prześledzić {глаг. сов.}

PL prześledzić
volume_up
{глагол}

prześledzić (также: śledzić)
volume_up
to follow through {глаг.} (idea, theory, argument)

польские примеры использования для "prześledzić"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMożna na nich prześledzić inflację w wybranym kraju oraz przyjrzeć się poszczególnym kategoriom produktów.
Take a look at individual countries and drill down into individual product groups.
PolishPostanowiliśmy prześledzić interwencje używane od wieków, od Buddy do Tony'ego Robbinsa.
We found we could begin to look at interventions over the centuries, from the Buddha to Tony Robbins.
PolishTak samo prześledzić w czasie możemy nasze geny.
And you can do the same with your genes and track them back in time.
PolishMusisz prześledzić całą historię wszechświata.
PolishNie można tego zmierzyć lub prześledzić. ~~~ Nasze społeczeństwo nie docenia rzeczy niemierzalnych.
And this isn't something that you can quantify or track or measure, and we tend to undervalue things in society that we can't measure.
PolishTrzeba tę drogę uważnie prześledzić.
PolishZdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.
I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
PolishJeżeli spojrzymy na mapę jakiegokolwiek miasta wybudowanego przed erą przemysłową, możemy prześledzić w jaki sposób żywność do tego miasta trafiała.
And, in fact, if you look at the map of any city built before the industrial age, you can trace food coming in to it.
PolishWystarczy jednak prześledzić rozwój wypadków przez ostatnich 50, czy 60 lat, żeby dostrzec olbrzymie zmiany, które zaszły nawet na naszym kontynencie.
And yet we only have to look back over the last 50 to 60 years to see the enormous changes that have gone on, even within our own continent.
PolishPo trzech latach członkostwa, należy prześledzić postępy, jakie poczyniły te państwa, stawiając czoła wyzwaniom współpracy na rzecz rozwoju.
After three years of membership it is important to examine the progress of the new donor countries in meeting the challenges of development cooperation.
PolishCzasami nie jestem w stanie prześledzić jego drogi, a muszą państwo jeszcze pamiętać o służbach międzyinstytucjonalnych i wszystkich innych zainteresowanych.
Sometimes even I am at a complete loss to trace its journey, and then you have to remember the inter-services and all the others involved.
PolishNaukowcy jakoś pod koniec XX wieku odkryli, że można prześledzić przepływ krwi by nieinwazyjnie zbadać, które obszary ludzkiego mózgu są aktywne.
Scientists, sort of at the end of the 20th century, learned that they could track blood flow to map non-invasively where activity was going on in the human brain.
PolishUstaliliśmy, że możemy prześledzić przyczyny pozytywnych emocji, związek między pobudzeniem lewej półkuli i pobudzeniem prawej półkuli jako przyczynę szczęścia.
We found that we could discover the causation of the positive states, the relationship between left hemispheric activity and right hemispheric activity as a cause of happiness.
PolishNa przykład można prześledzić przepływ węgla przez jego kanały dostaw i korporacyjny ekosystem albo powiązania pomiędzy habitatami zagrożonych gatunków w Parku Narodowym Yosemite.
For example, you could plot the flow of carbon through corporate supply chains in a corporate ecosystem, or the interconnections of habitat patches for endangered species in Yosemite National Park.