«praktyka» на английском

PL

«praktyka» перевод на английский

PL praktyka
volume_up
{женский род}

praktyka (также: zadanie, nawyk, zwyczaj, rutyna)
volume_up
practice {имя существительное}
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka ta, drogą spontanicznego dziedzictwa, jest dziś wykorzystywana przeciw Węgrom.
The spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
praktyka (также: nauka zawodu, nauka rzemiosła)
volume_up
apprenticeship {имя существительное}
W ramach Funduszu Społecznego oferujemy, oczywiście, pewne działania dotyczące praktyk i szkoleń dla ludzi młodych.
Indeed, in the Social Fund, we already have some actions for young people for apprenticeships and for traineeships.
praktyka (также: staż)
volume_up
internship {имя существительное}
praktyka (также: zastosowanie, zwyczaj, praktyczna strona)
volume_up
praxis {имя существительное}

Синонимы (польский) для "praktyka":

praktyka

польские примеры использования для "praktyka"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishJeżeli praktyka ta będzie kontynuowana w przyszłości, tego typu debaty nie będą miały sensu.
If this continues to be the case in the future, then these sorts of debates are pointless.
PolishNa przestrzeni ostatnich 30 lat praktyka ta stała się w Europie powszechniejsza w związku z imigracją.
FGM has become more common in Europe over the past 30 years through migration.
PolishPraktyka taka musi się skończyć i Parlament Europejski musi to wyraźnie powiedzieć Ankarze.
This has to stop and this must be a strong message sent to Ankara by the European Parliament.
PolishZgodnie z praktyką, czynności chirurgiczne należy zakończyć przed implantacją leku.
Where practical, surgical manipulations to the site should be completed prior to product implantation.
PolishNiezwłocznie należy skończyć z praktyką skazywania na tę karę najsłabszych.
The imposition of this penalty on the most vulnerable people should be abolished as soon as possible.
PolishPraktyka okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz zabójstw w imię honoru również zbiera w Europie swoje żniwo.
Female genital mutilation and also honour killings are taking their toll in Europe.
PolishJak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach jest ona bezradna.
PolishTa praktyka uszczuplała populację wargaczy.
Because the sloth bears in the wild were obviously getting depleted because of this.
PolishPonadto, wynagradzanie stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych jest praktyką rozsądną i właściwą.
Also, it is sensible and right that we should reward the use of more selective fishing gear.
PolishJeżeli chodzi o pracę w domu, wiemy, że niestety praktyka pracy w szarej strefie staje się coraz powszechniejsza.
In the area of domestic work, we know how these practices have, unfortunately, developed.
PolishW kilku krajach praktyka ta już jest stosowana - w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
This is happening already in a number of countries: Denmark, the Netherlands, the United Kingdom and Sweden.
PolishJest to bardzo zła i obłudna praktyka, która źle świadczy o tej instytucji i o wielu innych.
There is something seriously wrong and seriously hypocritical about that; it devalues this institution and many others.
PolishZapisy i praktyka - oby tu wszystko się zgadzało.
PolishUtożsamianie islamu z terroryzmem to częsta praktyka, której niestety ulegają również niektórzy członkowie tego Parlamentu.
This is a frequent tendency and, unfortunately, it also has its adherents in this Parliament.
PolishMisje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (
PolishTego typu praktyka idzie w poprzek deklarowanych celów strategii lizbońskiej.
A one-off compensation payment will not resolve the employment problem. Such actions run counter to the stated aims of the Lisbon Strategy.
PolishZgodnie ze swoją zwyczajową praktyką Komisja przedłożyła wiążącą i do pewnego stopnia uproszczoną dyrektywę.
The Commission, in line with its usual practices, presented a binding and, to a certain extent, reductionist directive.
PolishPraktyka pokazuje, że w chwili obecnej istnieje niewiele skutecznych mechanizmów prowadzenia dialogu w sporcie, lub zupełnie ich brakuje.
Experience has shown that there are currently few or no good mechanisms for dialogue in sport.
PolishJestem zdecydowaną zwolenniczką łączenia teorii z praktyką, ale powinno się do tego używać odpowiednich narzędzi.
PolishJest to praktyka przyjęta w stosunku do wszystkich państw, które posiadają przedstawicielstwo dyplomatyczne w Unii Europejskiej.
That is what we routinely do with all states that have diplomatic representation in the European Union.