«posunięcia» на английском


Вы имели в виду posunięcie
PL

«posunięcia» перевод на английский

volume_up
posunięcia {ж.р., мн.ч.}
EN

PL posunięcia
volume_up
{женский род, множественное число}

posunięcia (также: ruchy, gesty, przeprowadzki)
volume_up
moves {мн.ч.}
Tu chodzi o wspólne rządy, a nie jednostronne posunięcia.
This is about common governance, not unilateral moves.
Takie posunięcia niewątpliwie podziałają jako katalizator dla znalezienia rozwiązania dla problemu Cypru.
Such moves will undoubtedly act as a catalyst to finding a solution to the Cyprus problem.
Unia Europejska musi także poczynić daleko idące posunięcia mające na celu wsparcie tych ostatnich wysiłków.
The European Union must also make extensive diplomatic moves to support these latest developments.

польские примеры использования для "posunięcia"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPopulistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
PolishTe ostatnie posunięcia popieraliśmy, ponieważ dzięki temu chwyta się więcej przestępców.
We have supported the latter because, then, more criminals get caught.
PolishTraktuję te drastyczne posunięcia wobec sądownictwa pakistańskiego szczególnie poważnie.
I would regard the drastic action taken against Pakistan's judiciary as particularly serious.
PolishTe posunięcia polityczne, godne idei Malthusa, są stosowane w odniesieniu do zbóż od 1993 roku.
These Malthusian policies have been applied to cereals since 1993.
PolishTakie absurdalne posunięcia nie przybliżają nas do realizacji jej założeń.
Ridiculous measures of this sort certainly do not bring us closer to achieving the aims of that Strategy.
PolishByłem urzędnikiem administracji państwowej, i byłem również odpowiedzialny za posunięcia polityczne tego gościa.
I've been a civil servant, and I've been in charge of policy for this guy as well.
PolishJeśli wyniki zmian eksperymentalnych są pozytywne, możesz zaryzykować odważniejsze posunięcia.
If you saw positive results from your experimental changes, you might want to try even bolder changes.
PolishJest to przykład bardzo kiepskiego posunięcia generała.
It is a very, very poor example for the General to have undertaken.
PolishCelem tego posunięcia było z pewnością ograniczenie do minimum wpływu opozycji przed przyszłorocznymi wyborami.
This was clearly a step designed to keep opposition to a minimum before next year's election.
PolishNasze ostatnie posunięcia nie są w porządku.
PolishNazwali ją Annie. i zaczęli śledzić jej posunięcia.
PolishDotychczasowe posunięcia zbliżają nas do tego celu.
PolishNigdy wcześniej nie doszło do takiego posunięcia.
PolishBadamy legalność tego posunięcia.
PolishChcemy prawdziwych testów i nie możemy się pogodzić z tym, że Francji pozwala się kontynuować jej ryzykowne posunięcia.
We want to have real tests, and we cannot accept the fact that France has been successful in allowing the risky option to go forward.
PolishWierzę, że przedmiotowe sprawozdanie może przyczynić się do posunięcia naprzód tych spraw i czekam na ambitną propozycję ze strony Komisji.
I hope that this report can help to get this started and I look forward to an ambitious proposal from the Commission.
PolishPotrzebujemy poparcia dla tego posunięcia.
The proposed new directive now extends the scope of Community law to inland waterways and we need to support such a move.
PolishNiestety w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej prezydent Gbabgo nie podjął żadnych działań, aby uniknąć konieczności posunięcia się do tych ostatecznych środków.
Unfortunately, in Côte d'Ivoire, President Gbagbo has not taken any action to avoid this terminal outcome.
PolishObyśmy jak najszybciej wszyscy doświadczyli efektów tego posunięcia, gdyż szczególną korzyść przyniesie to właśnie małym i średnim przedsiębiorstwom.
Let us please see some real delivery on this across the board, sooner rather than later, as this will particularly benefit SMEs.
PolishGratuluję mojemu koledze posłowi posunięcia, które dobrze byłoby powielić we wszystkich naszych komisjach i we wszystkich naszych dziedzinach kompetencji.
I congratulate my colleague on a move that we would do well to replicate across all our committees and all our spheres of competence.