«podpora» на английском

PL

«podpora» перевод на английский

PL

podpora {женский род}

volume_up
1. общее
podpora (также: , podstawa, filar)
volume_up
linchpin {имя существительное}
podpora (также: , podstawa, filar)
volume_up
lynchpin {имя существительное}
podpora (также: oparcie, obsługa, wsparcie, poparcie)
volume_up
support {имя существительное}
Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.
I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
podpora (также: oparcie, wsparcie, kula)
volume_up
crutch {имя существительное}
Europa nie jest jednak podporą ani lekiem na kryzys gospodarczy.
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
2. строительство
podpora
volume_up
prop {имя существительное}
Niemieccy podatnicy (co się rzadko dostrzega) zawsze byli podporą całego systemu.
German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
podpora (также: wspornik, przyczółek, przypora, skarpa)
volume_up
abutment {имя существительное}
podpora (также: wspornik, słupek, filar, słup)
volume_up
stanchion {имя существительное}
3. спорт: "łyżwy"
podpora
volume_up
stanchion {имя существительное}

Синонимы (польский) для "podpora":

podpora

польские примеры использования для "podpora"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNiemieccy podatnicy (co się rzadko dostrzega) zawsze byli podporą całego systemu.
German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
PolishUprzedzili mię byli w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
He brought me forth also into a large place; He delivered me, because he delighted in me.
PolishDlatego też strategia Europa 2020 będzie podporą kolejnej perspektywy finansowej.
That is why we are making the Europe 2020 strategy the backbone of the forthcoming financial perspective.
PolishUprzedzili mię w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
They came upon me in the day of my calamity; But Jehovah was my stay.
PolishSystem podatkowy musi stać się w istocie podporą finansów publicznych w krajach rozwijających się.
In fact, the tax system needs to become the backbone of public finances in developing countries.
Polish(CS) Parlament Europejski ponownie dowiódł, że jest podporą dla ochrony praw człowieka.
(CS) The European Parliament has once again proved itself to be a standard bearer for the protection of human rights.
PolishZe względu na państwa członkowskie Unia Europejska jest podporą, a zarazem podstawą OBWE, dlatego też mam nadzieję, że może mieć ona w tej organizacji przewodnią rolę.
Clearly, given its Member States, the European Union is both the fulcrum and the base of the OSCE, so I hope that it has a leading role within it.
PolishNie należy zapominać, że MŚP stanowią zasadniczą część jako podpora gospodarki europejskiej i są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.
It should not be forgotten that SMEs form an essential part of the backbone of the European economy and are the main drivers of economic growth and social cohesion.
PolishDokąd jeszcze na nią dziesiąta zguba nie przyjdzie, a dopiero skażona będzie, A wszakże jako one dęby, które są przy bramie Zallechet podporą, tak nasienie święte jest podporą jej.
And if there be yet a tenth in it, it also shall in turn be eaten up: as a terebinth, and as an oak, whose stock remaineth, when they are felled; so the holy seed is the stock thereof.