«obalać» на английском

PL

«obalać» перевод на английский

volume_up
obalać {глаг. несов.}
PL

obalać [obalam|obalałbym] {глагол несовершенного вида}

volume_up
1. общее
obalać (также: obalić)
volume_up
to confound {глаг.} (argument)
obalać (также: zbić, obalić, zbijać)
volume_up
to confute {глаг.} [формальн.] (theory, argument)
Ale obalanie rządu to jedno, natomiast budowanie stabilnej demokracji jest nieco bardziej skomplikowane.
But overthrowing a government is one thing and building a stable democracy is a bit more complicated.
Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.
see, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down and to destroy and to overthrow, to build and to plant.
Wierzę, że te działania doprowadzą do tego, że zapobiegniemy masakrze cywilnej ludności, i wierzę, że stanie się tak, że Libijczycy sami obalą tyrana.
I am sure this action will enable us to prevent a civilian massacre and I am sure, too, that the Libyans will overthrow the tyrant themselves.
obalać (также: obalić)
volume_up
to refute [refuted|refuted] {глаг.} (argument, proposition)
(RO) Obalam oskarżenia wysunięte przez moich kolegów Csaba Sógora i László Tőkésa pod adresem Rumunii.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit - mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę.
The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth - a myth spread by the Russian Federation - that Georgia started the war.
obalać (также: obalić)
volume_up
to subvert {перех.гл.} (government)
volume_up
to topple [toppled|toppled] {перех.гл.} [фигурат.]
obalać (также: obalić)
volume_up
to cast down {глаг.} [фигурат.] (tyrant)
2. "mit"
obalać (также: obalić)
volume_up
to puncture [punctured|punctured] {глаг.} [фигурат.] (deflate)

Синонимы (польский) для "obalać":

obalać

польские примеры использования для "obalać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.