«niewprawiony» на английском


Результаты для "wprawić" "niewprawiony" нет в нашем словаре.
PL

«niewprawiony» перевод на английский

volume_up
wprawić {глаг.}

PL wprawić
volume_up
{глагол}

wprawić (также: umiejscowić, ustalać, ustalić, przymocować)
volume_up
to fix {глаг.}
wprawić (также: postawić, składać, złożyć, wyznaczać)
volume_up
to set {глаг.}
Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.
To set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
To właśnie Unia Europejska wprawiła w ruch ten mechanizm.
It was the European Union that set things in motion.
Dawno temu cykl wydarzeń został wprawiony w ruch przez ludzi takich jak ja, przez wasichu, ludzi chciwych ziemi i wody oraz złota z gór.
A long time ago, a series of events was set in motion by a people who look like me, by wasichu, eager to take the land and the water and the gold in the hills.
wprawić (также: szkolić, tresować, przyuczać, przyuczyć)
volume_up
to train {глаг.}
Teraz pozostaje nam tylko podjęcie decyzji, na jakie tory skierujemy ten pociąg, i uważam, że aby wprawić ten europejski pociąg w ruch, musimy skierować go na tory unijne.
Now what remains is to determine the track on which we will make this train run, and I believe that, in order to make this European train move forward, the best tracks are EU ones.

Синонимы (польский) для "wprawić":

wprawić