«niepoprawny» на английском

PL

«niepoprawny» перевод на английский

volume_up
niepoprawny {прил. м.р.}
volume_up
poprawny {прил. м.р.}
PL

niepoprawny {прилагательное мужского рода}

volume_up
1. общее
niepoprawny
volume_up
compulsive {прилаг.} (liar)
niepoprawny (также: nieprawidłowy, zły, błędny, niewłaściwy)
volume_up
incorrect {прилаг.}
Więc czym jest to intuicyjne ale niepoprawne założenie, które powstrzymywało nas od zrozumienia mózgu?
So what is the intuitive, but incorrect assumption, that's kept us from understanding brains?
Yes, it is politically incorrect.
Argumenty przeciwko przystąpieniu oparte na modelu "kraje europejskie” kontra "kraje islamskie” są niepoprawne i złe.
Arguments against accession based on the pattern 'European countries' versus 'Islamic countries' are incorrect and wrong.
niepoprawny
You truly are incorrigible.
niepoprawny (также: niepohamowany, niepowstrzymany, nieposkromiony)
volume_up
remorseless {прилаг.} (relentless)
niepoprawny (также: zatwardziały, nieprzejednany)
niepoprawny (также: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
volume_up
erroneous {прилаг.}
niepoprawny (также: zły, niewłaściwy, nieodpowiedni, nieważny)
volume_up
invalid {прилаг.}
niepoprawny (также: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
volume_up
wrong {прилаг.}
To jest postęp: kiedy udawadniamy, że coś jest niepoprawne.
That's progress: when we prove things wrong.
However, those studies are wrong on three counts.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
2. лингвистика
niepoprawny

польские примеры использования для "niepoprawny"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishObecnie niewytłumaczalnie wielka liczba dyrektyw oczekuje za długo na wdrożenie na szczeblu krajowym, a zdecydowanie zbyt wiele wdrożono w sposób niezadowalający lub niepoprawny.
At present, an inexcusably large number of directives are waiting too long to be implemented nationally. Far too many have also been implemented unsatisfactorily or incorrectly.
PolishKiedy Jean Monnet wiele lat temu przedstawiał swą wizję Europy, powiedział - i tu proszę wybaczyć mi mój niepoprawny francuski "Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes”.
When Jean Monnet shared his vision of Europe all those years ago, he said - if colleagues will forgive my mangled French -'Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes'.