«komentować» на английском

PL

«komentować» перевод на английский

volume_up
komentować {глаг. несов.}

PL komentować
volume_up
[komentuję|komentowałbym] {глагол несовершенного вида}

komentować (также: skomentować)
Zanotujemy to w protokole, chociaż wolałbym tego nie komentować.
We will note that in the minutes, although I would prefer not to comment on it.
Nie zamierzam tego komentować, ponieważ nie jest to moim zadaniem.
For my part, I do not wish to comment, as that is not my job.
Było jedno wystąpienie, którym najzwyczajniej gardzę, ale nie zamierzam go komentować.
There was one speech for which I have nothing but contempt, but I am not going to comment on that further.
komentować (также: odnotować)
volume_up
to comment on {глаг.}
Zanotujemy to w protokole, chociaż wolałbym tego nie komentować.
We will note that in the minutes, although I would prefer not to comment on it.
Nie zamierzam tego komentować, ponieważ nie jest to moim zadaniem.
For my part, I do not wish to comment, as that is not my job.
Było jedno wystąpienie, którym najzwyczajniej gardzę, ale nie zamierzam go komentować.
There was one speech for which I have nothing but contempt, but I am not going to comment on that further.
komentować (также: skomentować)
komentować (также: zauważyć, zauważać, skomentować, spostrzec)

польские примеры использования для "komentować"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNie zamierzam ponownie komentować wczorajszej debaty.
(NL) Madam President, I am not going to go over yesterday's debate again.
PolishWolna prasa może odpowiednio szybko komentować klęski polityki, a polityka może zostać skorygowana.
A free press can report policy failings in good time and policies can be adjusted.
PolishSpamerzy będą mogli komentować, ale nie będą mogli umieszczać aktywnych hiperłączy.
Spammers will still be able to leave comments, but they won't be able to publish active hyperlinks.
PolishAle też uzyskać wskazówki, komentować i głosić światu, że to, co możliwe w powietrzu z pewnością jest realne na ziemi.
But much more, to get advices, to give your comments, to spread the word that if it's possible in the air, of course it's possible in the ground.
PolishProszę mnie zrozumieć, że nie chcę w żaden sposób komentować priorytetów ósmego programu ramowego w zakresie badań.
I have to ask for your understanding for the fact that I do not want to make any comments about the priorities for the Eighth Framework Programme for Research.
PolishNie jesteśmy powiązani z twórcami programu HijackThis i nie możemy komentować jego skuteczności, jednakże wielu z naszych użytkowników uważa go za pomocny.
We're not affiliated with HijackThis and cannot vouch for it ourselves; however, many of our users have found it helpful.
PolishSpamerzy będą nadal mogli komentować i tworzyć konta użytkowników, ale umieszczane przez nich linki nie wpłyną negatywnie na Twoją witrynę.
This won't stop spammers from leaving comments or creating user accounts, but it will mean that links in these comments won't negatively impact your site.

Другие слова