«już» на английском

PL

«już» перевод на английский

volume_up
już {нареч.}

PL już
volume_up
{наречие}

1. общее

już (также: przedtem, uprzednio, poprzednio)
volume_up
already {нареч.}
Działają już programy i inicjatywy w wielu państwach członkowskich.
There are already programmes, there are already initiatives, in many Member States.
Projekt inicjatywy jest już w Parlamencie, a pierwsza debata już się odbyła.
This draft initiative is already with Parliament and the first debate has already taken place.
Czy przygotowano już ich harmonogram i czy mamy już pomysły na to, co zrobimy?
Is there already a timetable for this and do we already have any ideas of what we will do?
już
volume_up
by now {нареч.}
Gdy się już pukają, widząc to sami to uznawacie, że już blisko jest lato.
when they now shoot forth, ye see it and know of your own selves that the summer is now nigh.
Budżet europejski powinien być odpowiedzią na już, bo już potrzebujemy wzrostu i zatrudnienia.
The European budget should be the answer right now as we need growth and jobs right now.
Nadszedł już czas, abyśmy powiedzieli Radzie, że to już koniec tych gierek.
The time has now come for us to say to the Council that these little games are finished.
już (также: do tej pory, dotychczas, jeszcze)
volume_up
yet {нареч.}
Są to koncepcje już powszechnie zaakceptowane ale jeszcze nie wprowadzone w życie.
Those are ideas which have been accepted but not implemented yet.
Przeszliśmy już bardzo daleką drogę, praca nie jest jednak zakończona.
We have come a very long way, but the work is not yet complete.
Have you decided upon big day yet?

2. "nie"

już
volume_up
not anymore {нареч.}
Mam nadzieje, że zgodzicie się ze mną, że nie ma już problemu z przepustowością.
You would agree with me, hopefully, there's no issue of capacity anymore.
Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.
As you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Nie będę już więcej niewolnikiem twojej ignorancji ani twojego świętoszkowatego sumienia.
I will not be a slave of your ignorance anymore or of your prude conscience

Синонимы (польский) для "już":

już

польские примеры использования для "już"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishAle, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
PolishJak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
PolishJeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
PolishUważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
PolishWiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.
Many areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.
PolishW tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
Work has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
PolishSerbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
Serbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
PolishPrzedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
PolishArtykuł 5 konstytucji Republiki Portugalskiej nie może być już bardziej oczywisty.
Article 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
PolishJuż w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
PolishJuż samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.
This simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
PolishNie należy dotykać korka fiolki, jeśli został on już przemyty wacikiem z alkoholem.
Do not touch the tops of the vials once they have been cleaned with alcohol swabs.
PolishTo niemożliwe, ponieważ chodzi o pakiet prawodawstwa, który już przyjęliśmy.
It is not possible, because it is a package of legislation which we have adopted.
PolishDlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
PolishNie możemy już rozwiązywać tych problemów na szczeblu krajowym, a nawet regionalnym.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
PolishW sprawozdaniu jest też wiele dobrych wniosków, które jednak zostały już przyjęte.
There are many good proposals in this report that were, however, all adopted.
PolishWniosek został złożony i w niektórych państwach członkowskich jest już wdrażany.
This is on the table and, in some Member States, this is being implemented.
PolishSą to dwa zasadnicze żądania, które wielu ekspertów stawiało już od dłuższego czasu.
These are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
PolishMusimy także, co podkreślało już wielu mówców, odejść od otwartej metody koordynacji.
As many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
PolishPodstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.
The essentials were all there -- all the things that make these machines run.