«druga strona» на английском

PL

«druga strona» перевод на английский

PL druga strona
volume_up
{женский род}

1. общее

druga strona
volume_up
other side {имя существительное}
The other side is the humanitarian and economic perspective.
Rosji ufają niektórzy, druga strona konfliktu ufa bardziej Stanom Zjednoczonym.
Some trust Russia, while the other side in the conflict is more open to the United States.
Ja w swoim sprawozdaniu, praktycznie rzecz biorąc, zajmuję się drugą stroną medalu.
My report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.

2. "czegoś"

druga strona
volume_up
flip side {имя существительное} (of/to sth)
A potem ktoś powiedział mi że jest druga strona narcyzmu.
And then someone told me there is a flip side to it.
druga strona
volume_up
flipside {имя существительное} (of/to sth)

варианты переводов в польско-английском словаре

druga прилагательное
English
strona имя существительное
drugi прилагательное
drugi числительное
English
drugi
English

польские примеры использования для "druga strona"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishOd powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
PolishMy pozwalamy na budowę minaretów w Europie, ale druga strona nie okazuje wzajemności.
We allow the construction of minarets in Europe, while they do not reciprocate at all.
PolishI to nie jedna czy druga strona przegrywa - przegrywają ludzie dobrej woli w całym regionie.
The losers are not one side or the other but people of good will throughout the region.
PolishJednak, jak wskazywało wiele osób, jest druga strona medalu.
However, as many have pointed out, there is another side to the coin.
PolishOkrągłe, ółte tabletki, po jednej stronie wytłoczony napis „ ZD4522 ” i „ 5 ”, druga strona gładka. ż
Round, yellow coloured, intagliated with 'ZD4522 ' and '5 ' on one side and plain on the reverse.
PolishMy wierzymy w rozwiązanie dwupaństwowe, natomiast druga strona nie.
PolishDrugą stroną są jednak w tym przypadku nasi obywatele.
PolishAle tam jest druga strona ta, której byłam świadkiem jako ktoś kto żył tam i ktoś kto pracuje w tym.
But there's another side that I have witnessed as someone who lived in it and someone who ended up working in it.
PolishNastępują gorące powitania, gra muzyka, lecz jest też druga strona medalu: zacofanie i brak integracji.
You are given a warm welcome and people play music, but there is also another side to it: the backwardness and lack of integration.
PolishDruga sprawa to strona operacyjna.
PolishMogą państwo być pewni, że ta druga strona znajdzie przeciwną sobie grupę, po prostu dlatego że jest to zły kierunek dla Europy.
Be sure that the latter will find this group against them simply because it is the wrong way to go for Europe.
PolishWręcz przeciwnie, to pokazuje, że UE dotrzymuje słowa i spełni swe obietnice, gdy druga strona uczyni, co konieczne.
On the contrary, it shows that the EU keeps its word and that if they do what is necessary, then we will keep our promises.
PolishObecnie wypracowaliśmy już solidne podstawy współpracy pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, dzięki którym każda strona traktuje drugą jak równą sobie.
We now have a solid work base between Europe and the US to treat each other as equals.
PolishWspółpracownicy instytucji, zajmujących się wymianą, muszą umieć obudzić w młodych ludziach gotowość zainteresowania drugą stroną.
The organisers have to be capable of making young people willing to open themselves up to their opposite numbers.
PolishJest jednak druga tego strona.
PolishJest jednak druga strona medalu.
PolishDruga strona komunikuje nam swój stan wewnętrzny, i reguluje wzajemną komunikację, w zależności od tego czy rozumie otrzymywany przekaz.
The other thing communicates their internal state to us, whether he's understanding or not, regulates a social interaction.
PolishAle jest i druga strona medalu.
PolishNie jesteście drugą stroną.
PolishDlaczego utrzymujemy takie jednostronne stosunki, skoro druga strona lekceważy nasze interesy i traktuje nasze słowa z taką pogardą?”.
How is it that we maintain this relationship with one side, while that party ignores our interests and treats our words with such contempt?'