«dopomóc» на английском

PL

«dopomóc» перевод на английский

volume_up
dopomóc {глаг.}

PL dopomóc
volume_up
{глагол}

dopomóc (также: pomagać, poratować, pomóc, wspomagać)
volume_up
to help {глаг.}
Lek Pedea podany choremu dziecku może dopomóc w zamknięciu przewodu tętniczego.
Pedea, when given to your baby, can help to close the ductus arteriosus.
Europa, w której tradycja wolontariatu jest długa, musi dopomóc w uwolnieniu dostępnego w ten sposób potencjału.
Europe, which has a long volunteering tradition, must help release the potential this offers.
Koordynacja na szczeblu UE będzie mieć w tym zakresie kapitalne znaczenie i może dopomóc w wyeliminowaniu niekorzystnych skutków.
EU-level coordination will be vital in this respect and may help eliminate the adverse effects.
dopomóc (также: wspomagać, wspomóc, wyręczyć, dopomagać)
volume_up
to help out {глаг.}
volume_up
to support {глаг.}
Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.
Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.

польские примеры использования для "dopomóc"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNależy podjęć negocjacje w sprawie liberalizacji reżimu wizowego i dopomóc do jej wprowadzenia.
Visa liberalisation should be negotiated and helped to happen.
PolishW ten sposób możemy również dopomóc Rosji w zaakceptowaniu demokracji i wypracowaniu poszanowania dla fundamentalnych reguł.
In this way we can also play a part in helping Russia to develop an acceptance of democracy and a respect for fundamental rules.
PolishWydaje mi się, że w Europie znane jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęściu mogą dopomóc.
There is a saying which, I presume, is understood throughout Europe, namely that money does not bring happiness, but it does bring peace of mind.
PolishMoże nam w tym dopomóc plan działania, poprzez rozwiązanie problemu niedoboru narządów i poprawę dostępu społeczeństwa do przeszczepów.
The action plan can contribute to this by helping to solve the shortage of organs and improving public access to transplants.
PolishPonieważ 19 sakwinawir w dużym stopniu wiąże się z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa mogła w istotny sposób dopomóc w usunięciu substancji czynnej.
Since saquinavir is highly protein bound, dialysis is unlikely to be beneficial in significant removal of the active substance.
PolishPonieważ 44 sakwinawir w dużym stopniu wiąże się z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa mogła w istotny sposób dopomóc w usunięciu substancji czynnej.
Since saquinavir is highly protein bound, dialysis is unlikely to be beneficial in significant removal of the active substance.
PolishMam nadzieję, że skoro mamy przenieść ruch z dróg na morze, Unia Europejska będzie mogła bardziej aktywnie dopomóc w rozwoju szlaków żeglugi promów pasażerskich.
I would hope that if we are to move traffic from roads to the sea that the European Union can assist more proactively in the development of such ferry routes.

Другие слова