«dopływ» на английском

PL

«dopływ» перевод на английский

PL dopływ
volume_up
{мужской род}

1. общее

dopływ (также: przypływ, przepływ, spływ)
volume_up
flow {имя существительное}
Nifedypina może pogarszać zmniejszony dopływ krwi.
Nifedipine can worsen the decreased blood flow.
Nifedypina może dodatkowo zmniejszać dopływ krwi.
Nifedipine can worsen the decreased blood flow.
Jeśli u pacjenta występuje zmniejszony dopływ krwi do palców rąk i/ lub stóp, spowodowany
if you suffer from decreased blood flow to the fingers and/ or toes, caused by a narrowing of the
dopływ (также: dostawa, zaopatrzenie, zapas)
volume_up
supply {имя существительное}
Zwiększona częstość akcji serca, szmer sercowy, obniżone ciśnienie krwi, zmniejszony dopływ krwi do mięśnia sercowego.
Increased heart rate, heart murmur, low blood pressure, decreased blood supply to the heart muscle.
Działa w ten sposób, że zmniejsza tempo wzrostu komórek rakowych i odcina dopływ krwi, który podtrzymuje rozwój komórek raka.
It works by slowing down the rate of growth of cancer cells and cutting off the blood supply that keeps cancer cells growing.
Obecność skrzepu w tętnicach doprowadzających krew do serca może ograniczyć dopływ krwi i wywołać niestabilną dławicę piersiową (nasilony ból w klatce piersiowej).
Clots in arteries supplying blood to the heart may also reduce the blood supply, causing unstable angina (a severe chest pain).
dopływ (также: napływ, przepływ)
volume_up
inflow {имя существительное}

2. география

dopływ (также: rzeka zbiegająca się z inną)
volume_up
confluent {имя существительное}
volume_up
influent {имя существительное}

3. география: "rzeki"

dopływ
volume_up
tributary {имя существительное} [слэнг]

Синонимы (польский) для "dopływ":

dopływ
Polish

польские примеры использования для "dopływ"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishOdetnijmy dopływ tlenu na kilka minut, a komórki w mózgu obumierają i już się nie odtwarzają.
Deprive your brain of oxygen for just a few minutes, those brain cells die, they never come back.
PolishWchodzicie do środka, uszczelniacie właz, włączacie dopływ tlenu, włączacie ten filtr, który usuwa CO2 z wdychanego powietrza, i wyrzucają was za burtę.
You climb in, seal the hatch, turn on a little oxygen, turn on the scrubber, which removes the CO2 in the air you breathe, and they chuck you overboard.
PolishW uproszczeniu znaczy to, że istnieje ciągły dopływ energii do systemu, który życie może wykorzystać aby się utrzymać i rozwijać.
That means the system cannot be dead, in a matter of fact. ~~~ Basically what that means is, you have an input of energy into the system that life can use and exploit to maintain itself.
PolishDlatego też musi być zrealizowana naprawa sektora bankowego, żeby można było zapewnić dopływ kredytów do gospodarki realnej, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, poszczególnych obywateli.
Therefore, the banking sector repair must be completed to safeguard the provision of credit to the real economy, to enterprises, households, individual citizens.